Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Dzień Kultury Polskiej

Dzień Kultury Polskiej, 24.03.2021 r.
Dziękujemy Wszystkim za udział w konkursie pt. Ilustracja do wiersza Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima.
Odzew był ogromny. Mamy ponad 75 prac!
W niedługim czasie komisja konkursowa wybierze zwycięzców.