Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Wielkanoc w Jedenastce

 

Miniony tydzień to w naszej szkole czas przygotowań do Wielkanocy.
W
tegoroczne działania kreatywne włączeni byli wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Działania twórcze przygotowaliśmy w pięciu kategoriach: muzycznej, kulinarnej, plastycznej, gimnastycznej,
informatycznej.
Prezentujemy
najciekawsze osiągnięcia naszych zdolnych i kreatywnych uczniów w poszczególnych aktywnościach.