Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Klasy dla dzieci z wadą słuchu

 

 

W regionie podlaskim największe możliwości w zakresie kształcenia
i wychowania dzieci z wadą słuchu daje Szkoła Podstawowa nr 11.

 

Stworzyła ona odmienną formę integracji, jaką są klasy dla dzieci z wadą słuchu oraz klasy dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością /wada słuchu i towarzyszące jej inne deficyty/. Szkoła Podstawowa nr 11 dała szansę edukacji dzieci niesłyszących bez konieczności opuszczania przez nie ich domów rodzinnych.

Priorytetem w działaniach szkoły jest współpraca między nauczycielami, uczniami i rodzicami, zmierzająca do integracji środowiska szkoły wokół jej celów i dążenie do tego, aby cieszyła się uznaniem społeczności lokalnej.

Uczniowie z wadą słuchu wymagają specyficznych warunków i metod pracy. Istniejące w szkole klasy zapewniają dzieciom:

 • idealne warunki do nauki - klasy liczą 5 - 6 uczniów;
 • opiekę surdopedagoga - nauczycieli specjalistów podczas wszystkich zajęć lekcyjnych.

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła ponadto zapewnia wszechstronny rozwój poprzez szereg zajęć usprawniających:

 • zajęcia logopedyczne z surdologopedą
 • zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem i pedagogiem specjalnym;
 • zajęcia na basenie w ramach godzin wychowania fizycznego;
 • gimnastykę korekcyjną;
 • zajęcia komputerowe;
 • zajęcia w terenie - wycieczki jedno i kilkudniowe;
 • zajęcia integracyjne ze słyszącymi rówieśnikami ze szkół białostockich i spoza Białegostoku - co wpływa korzystnie na rozwój mowy, języka oraz uspołecznienie;
 • zajęcia z uczniem zdolnym;
 • praca z uczniem mającym problemy w nauce.

Oferta opiekuńczo - wychowawcza szkoły:
Uczniowie korzystają z:

 • dobrze wyposażonego gabinetu logopedycznego;
 • idealnych w zakresie warunków akustycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci, korzystających z aparatów słuchowych, systemów FM i implantów ślimakowych - sal lekcyjnych;
 • świetlicy szkolnej czynnej w godz. 7-17;
 • stołówki szkolnej (obiady wydawane są od godz. 11 do 13);
 • opieki pielęgniarki szkolnej;
 • opieki pedagoga specjalnego, logopedy oraz psychologa;

Zajęcia dodatkowe

Uczniowie korzystają także z proponowanych przez szkołę zajęć dodatkowych. Uczęszczają do świetlicy szkolnej i stołówki.

Biorą udział w organizowanych na terenie naszej placówki oraz poza nią konkursach:

 • tanecznych;
 • recytatorskich;
 • plastycznych.

W klasie organizowane są liczne imprezy okolicznościowe, takie jak: spotkania świąteczne, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka i szereg innych. W trakcie roku szkolnego uczniowie uczestnicząw różnych spotkaniach intergracyjnych np. w plenerze rzeźbiarskim czy też Andrzejkach w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej. Organizowane są również wewnątrzklasowe uroczystości, takie jak:

 • urodziny każdego z uczniów;
 • choinka w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku czy też w hotelu Gołębiewski.

Uczniowie klas dla dzieci z wadą słuchu zdobywają wiedzę nie tylko podczas lekcji w ławkach szkolnych, ale również na licznych wycieczkach, np. do: parku Branickich, domu rodzinnego kolegów, Białowieży, gdzie poznały zwierzęta i ich środowisko życia, do Warszawy.

Po ukończeniu kolejnych etapów edukacyjnych nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach masowych, integracyjnych lub szkołach dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu - niesłyszących lub niedosłyszących. Do klas dla dzieci z wadą słuchu przyjmowane są już dzieci w wieku 6 lat /klasa 0/.

 

2015-06-08 Wycieczka do Ziołowego Zakątka

2015-06-08-wycieczka-do-ziolowego-zakatka-DSCF29952015-06-08-wycieczka-do-ziolowego-zakatka-DSCF30032015-06-08-wycieczka-do-ziolowego-zakatka-DSCF30072015-06-08-wycieczka-do-ziolowego-zakatka-DSCF30092015-06-08-wycieczka-do-ziolowego-zakatka-DSCF30472015-06-08-wycieczka-do-ziolowego-zakatka-DSCF31042015-06-08-wycieczka-do-ziolowego-zakatka-DSCF31072015-06-08-wycieczka-do-ziolowego-zakatka-DSCF3118

 

2015-06-01 Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka

2015-06-01-Festyn-sportowy-z-okazji-dnia-dziecka-DSCF29102015-06-01-Festyn-sportowy-z-okazji-dnia-dziecka-DSCF29152015-06-01-Festyn-sportowy-z-okazji-dnia-dziecka-DSCF29262015-06-01-Festyn-sportowy-z-okazji-dnia-dziecka-DSCF29302015-06-01-Festyn-sportowy-z-okazji-dnia-dziecka-DSCF29312015-06-01-Festyn-sportowy-z-okazji-dnia-dziecka-DSCF29332015-06-01-Festyn-sportowy-z-okazji-dnia-dziecka-DSCF29462015-06-01-Festyn-sportowy-z-okazji-dnia-dziecka-DSCF29542015-06-01-Festyn-sportowy-z-okazji-dnia-dziecka-DSCF29642015-06-01-Festyn-sportowy-z-okazji-dnia-dziecka-DSCF2972

 

 2015-06-01 Odżywiamy się zdrowo często robimy sałatki 

2015-06-01-Odzywiamy-sie-zdrowo-czesto-robimy-salatki-DSCF28742015-06-01-Odzywiamy-sie-zdrowo-czesto-robimy-salatki-DSCF28822015-06-01-Odzywiamy-sie-zdrowo-czesto-robimy-salatki-DSCF28902015-06-01-Odzywiamy-sie-zdrowo-czesto-robimy-salatki-DSCF28912015-06-01-Odzywiamy-sie-zdrowo-czesto-robimy-salatki-DSCF2899

 

2015-05-25 Wycieczka do Muzeum Wsi w Jurowcach

2015-05-25-Wycieczka-do-Muzeum-Wsi-w-Jurowcach-DSCF27822015-05-25-Wycieczka-do-Muzeum-Wsi-w-Jurowcach-DSCF28262015-05-25-Wycieczka-do-Muzeum-Wsi-w-Jurowcach-DSCF28312015-05-25-Wycieczka-do-Muzeum-Wsi-w-Jurowcach-DSCF28342015-05-25-Wycieczka-do-Muzeum-Wsi-w-Jurowcach-DSCF2839

 

2015-05-19 Zdrowo się odzywiamy - degustacja swieżych soków

2015-05-19-Zdrowo-sie-odzywiamy-degustacja-swiezych-sokow-DSCF27442015-05-19-Zdrowo-sie-odzywiamy-degustacja-swiezych-sokow-DSCF27452015-05-19-Zdrowo-sie-odzywiamy-degustacja-swiezych-sokow-DSCF2746

 

2015-04-27 Wycieczka do gabinetu dentystycznego

2015-04-27-Wycieczka-do-gabinetu-dentystycznego-S28700032015-04-27-Wycieczka-do-gabinetu-dentystycznego-S2870008

 

2015-03-01 Zabawa klockami LEGO

2015-03-01-Zabawa-klockami-LEGO-DSCF25382015-03-01-Zabawa-klockami-LEGO-DSCF25432015-03-01-Zabawa-klockami-LEGO-DSCF2551

 

2015-02-27 Wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej

2015-02-27-wystawa-fotografii-Elzbiety-Dzikowskiej-DSCF25872015-02-27-wystawa-fotografii-Elzbiety-Dzikowskiej-DSCF25882015-02-27-wystawa-fotografii-Elzbiety-Dzikowskiej-DSCF25902015-02-27-wystawa-fotografii-Elzbiety-Dzikowskiej-DSCF25912015-02-27-wystawa-fotografii-Elzbiety-Dzikowskiej-DSCF2594

 

2014-11-25 Lekcja historii w Muzeum Wojska

2014-11-25-Lekcja-historii-w-Muzeum-Wojska-S27900192014-11-25-Lekcja-historii-w-Muzeum-Wojska-S27900212014-11-25-Lekcja-historii-w-Muzeum-Wojska-S27900442014-11-25-Lekcja-historii-w-Muzeum-Wojska-S27900462014-11-25-Lekcja-historii-w-Muzeum-Wojska-S2790051

 

-= Powrót do strony głównej =-