Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Konto do wpłat za obiady

 

 

WPŁATY ZA OBIADY, ZA MIESIĄC MARZEC 2021 R.

73,60 zł - UCZEŃ
147,20 zł _- NAUCZYCIEL

- ZERÓWKA
- śniadanie - 34,50 zł
- obiad - 73,60 zł
- podwieczorek - 34,50 zł
RAZEM ZERÓWKA - 142,60 zł

(za okres od 01.03. ? 31.03.2021 r.)

Koszt jednego obiadu ucznia wynosi 3,20 zł.

Odpłatność za obiady za dany miesiąc wnosi się na rachunek bankowy szkoły
w terminie do 12.03.2021 r.
Opłata dotyczy uczniów klas I ? III.

Bank Pekao Oddział Białystok

Nr konta 84 1240 5211 1111 0010 3556 9724

W tytule przelewu należy podać: nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko.