Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Szkola Podstawowa nr 11
Promocja zdrowia - Zespół Promocji Zdrowia PDF Drukuj Email
Spis treści
Promocja zdrowia
Warsztaty 'Zielona kraina'
WARSZTATY przygotowywania koktajli mleczno - owocowych
Szkolne talenty promują zdrowie
Projekt Z 11 bezpiecznie
Krajowy Certyfikat SzPZ
Zespół Promocji Zdrowia
Mocne strony szkoły
Współpraca z rodzicami
Współprca ze środowiskiem lokalnym
Projekt Szkoła/przedszkole przyjazne zdrowiu i aktywności fizycznej
Wiadomosci Archiwalne
Wszystkie strony

 

Opis pracy Zespołu ds. Promocji Zdrowia

W Szkole Podstawowej Nr 11 zespół składa się z nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, rodziców i pielęgniarki szkolnej. Zespół z nielicznymi zmianami działa od roku 1998, ma swój styl pracy i swoje tradycje. Prace zespołu obejmują następujące działania:

- spotkania członków zespołu, na których ustalany jest plan pracy na każdy rok szkolny;

- dokonywanie diagnozy i ewaluacji, wyłanianie problemu priorytetowego;

- monitorowanie i koordynowanie pracy całej społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia;

- semestralna i roczna ewaluacja pracy zespołu i całej społeczności szkolnej w zakresie edukacji zdrowotnej;

- prowadzenie kroniki edukacji zdrowotnej od 1996 roku.

- włączanie chóru nauczycieli i pracowników SP11 " JEDENASTKA " w działania prozdrowotne. Na I Wojewódzkiej Konferencji SzPZ w Białymstoku 29 maja 2007r. chór wykonał pierwszy hymn SzPZ pt. "Pamiętajcie o ogrodach".

 

Skład Zespołu

Koordynator SzPZ: Nadzieja Chmielewska

Przewodnicząca zespołu: Danuta Fiedorczuk

Członkowie:

 1. Danuta Czekaj
 2. Joanna Zarzecka
 3. Agnieszka Białous - rodzic
 4. Małgorzata Ślepowrońska - kronikarz
 5. Agnieszka Zajkowska - rodzic
 6. Jolanta Krasowska-Stasiukiewicz
 7. Ewa Dec
 8. Tamara Trzaskoma-Grusza
 9. Bożena Krystosiak
 10. Joanna Wołczuk
 11. Anna Bobel
 12. Agnieszka Chrzanowska
 13. Izabella Kalinowska - rodzic
 14. Beata Rękawek - intendent
 15. Elżbieta Bartkowska, Joanna Witoszko - pielęgniarki szkolne

oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.