Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Rok szkolny 2016/2017

"Wychowawca Podwórkowy"

Celem Miejskiego Programu "Wychowawca Podwórkowy" jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 6 do 18 roku życia, mieszkających na białostockich osiedlach. Wychowawcy Podwórkowi proponują ciekawe formy spędzania czasu wolnego tj. zajęcia rekreacyjne, sportowe, gry zespołowe, zajęcia plastyczne, artystyczne, wyjścia do kina, na wycieczki, itp. oraz oferują pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci.
Zajęcia są nieodpłatne.
Aktualny grafik zajęć na dany miesiąc oraz dane kontaktowe do Wychowawców Podwórkowych prowadzących zajęcia w naszej szkole jest wywieszany na drzwiach przy głównym wejściu do szkoły.

 

 

"Mleko z klasą"

Program "Mleko z klasą" to wspólna inicjatywa polskich producentów mleka, Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka oraz firmy Tetra Pak, mająca na celu stworzenie zdrowego nawyku picia mleka przez dzieci w Polsce. Inicjatywa "Mleko z klasą" wspiera program dopłat unijnych do mleka szkolnego, za który odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego.

Celem programu "Mleko z klasą" jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka.

IMG 3004IMG 3005 

 

 

"Trzymaj formę"

 


logo-trzymaj-forme  trzymaj-forme-zdj-1

 

          W roku szkolnym 2013/2014 przystąpiliśmy do programu edukacyjnego  "TRZYMAJ FORMĘ!"

 Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

Założenia szczegółowe:

 

CEL GŁÓWNY:
Poprawa sposobu odżywiania i zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
2. 
Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na 
   
opakowaniach produktów spożywczych.
3. 
Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i  uprawiania aktywności 
   
fizycznej
4. 
Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym

 

ORGANIZATORZY PROGRAMU:
- Główny Inspektorat Sanitarny,
- Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

 

SZKOLNY KOORDYNATOR PROGRAMU: Agnieszka Chrzanowska
więcej o programie na stronie: www.trzymajforme.pl

 

 

"Owoce i warzywa w szkole"

 

Głównym celem programu "Owoce i warzywa w szkole" jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

 

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%).

 

 W programie "Owoce i warzywa w szkole" uczestniczą dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego. Dzieci otrzymują 2-3 razy w tygodniu, przez 10 tygodni w semestrze, porcje owocowo-warzywne. Porcje składają się ze świeżych owoców (jabłka, gruszki, borówki, truskawki) i warzyw (marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki) oraz soków (owocowe, warzywne oraz mieszane).

 

 

 

"Nie pal przy mnie, proszę"

Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu poprzez działania zmierzające do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci. Dlatego też nasza szkoła bierze udział w programie "Nie pal przy mnie, proszę", który jest inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I - III oraz dla oddziału zerowego. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.