Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Klasa sportowa

KLASA SPORTOWA- SZERMIERKA

 

2017-03-06-klasa-sportowa-DSC 0527

 

rok szkolny 2017/2018

 

Szermierka to praktyka władania bronią białą. Jest dyscypliną sportową, która propaguje wychowawcze wartości płynące z jej uprawiania, takie jak: zasada fair play, zasada sprawiedliwości i szacunku dla przeciwnika.

 

W tym roku szkolnym prowadzone są dwie klasy sportowe - IV c i V a - o   profilu szermierczym.

 

Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli pracują nad szybkością, wytrzymałością i siłą, czyli zespołem cech, które pozwolą uzyskać zwycięstwo w walce. Weryfikacja umiejętności nastąpi w zawodach indywidualnych i drużynowych. Przed i po każdej walce szermierze pozdrawiają się ukłonem szermierczym, a dodatkowo przy pożegnaniu podają sobie nieuzbrojone ręce. Formy grzecznościowe przestrzegane są przez szermierzy podczas walk treningowych, ćwiczeń z bronią i przy okazji lekcji indywidualnych. Trafienie jest sygnalizowane przez specjalne urządzenie elektryczne.

 

Podczas walki komendy są wydawane przez trenera w języku francuskim.

  • en garde - pozycja szermiercza
  • prêts / prêtes - gotowi / gotowe
  • alle - naprzód
  • halte - stój
  • touché / touchée - trafiony / trafiona

 

 

Szermierka:
- kształtuje charakter i odporność na trudne sytuacje,

 

- uczy podejmowania decyzji i odpowiedzialności,

 

- wymaga cierpliwości i konsekwencji w działaniu,

 

- uczy odwagi i współpracy w zespole.

 

Uczniowie klas sportowych systematycznie i aktywnie uczestniczą w lekcjach szermierki. Swoje umiejętności prezentują podczas różnych imprez i uroczystości szkolnych lub zawodów sportowych np. Dzień Otwarty dla Rodziców, Spartakiada "Razem weselej", Pierwszy Krok Szermierczy.

 

 

rok szkolny 2016/2017  

 

kl. IV a - pierwsza klasa sportowa o profilu szermierczym w województwie podlaskim

Uczniowie klasy realizują program własny opracowany przez trenera.

Założeniem wieloletniego procesu szkolenia sportowego młodych szermierzy jest wykształcenie w maksymalnym stopniu wszystkich czynników, które pozwolą uzyskać wyniki na poziomie mistrzostwa sportowego. Trening szermierczy nie stanowi jednolitego okresu szkoleniowego, to proces wieloletni i etapowy. Dobór do grupy treningowej odbywa się w wieku 10 lat. Organizm dziecka w wieku 9-12 lat posiada dużą zdolność do szybkiego przyswajania nawyków czuciowo - ruchowych i znoszenia obciążeń wytrzymałościowych. Opanowanie podstawowych umiejętności przez dzieci powinno się odbywać bez zbędnego pośpiechu i dokładnie ukierunkowane na mistrzostwo sportowe w dalszym etapie szkolenia, gdyż poziom wyników sportowych przed 16 rokiem życia jest ściśle związany z rozwojem biologicznym organizmu.

       Pierwszym etapem szkolenia jest etap wstępny przygotowania wszechstronnego z pewnymi elementami ukierunkowania oraz wstępne nauczanie techniki i taktyki.

Celem tego etapu jest:

  • podniesienie ogólnej sprawności ruchowej poprzez stosowanie różnych środków i metod realizowanych w formie gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
  • początkowe kształtowanie sprawności ukierunkowanej, zbliżonej do potrzeb szermierki
  • wstępne nauczanie techniki podstawowej w formie zabawowej, łatwych warunkach, nauczanie podstawowych nawyków i umiejętności techniczno - taktycznych, prosta działalność całościowa, ćwiczenia zbliżone do walk, walki ćwiczebne (bez liczenia i z liczeniem), udział w pierwszych zawodach
  • kształtowanie zainteresowań sportem, kształtowanie motywacji wewnętrznej, dostarczanie zabawy i rozrywki, zainteresowanie szermierką.

 

Pierwsze kroki...

 

 

2017-03-06-klasa-sportowa-14812887198532017-03-06-klasa-sportowa-14812887203962017-03-06-klasa-sportowa-14812887206462017-03-06-klasa-sportowa-14812887209612017-03-06-klasa-sportowa-14812887217872017-03-06-klasa-sportowa-14812887223662017-03-06-klasa-sportowa-14812887229072017-03-06-klasa-sportowa-14812887238662017-03-06-klasa-sportowa-14812887248092017-03-06-klasa-sportowa-14812887250652017-03-06-klasa-sportowa-DSC 05202017-03-06-klasa-sportowa-DSC 05222017-03-06-klasa-sportowa-DSC 0524

 

 

Pierwsze walki na aparaturze elektrycznej.

 

2017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06452017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06462017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06472017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06482017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06492017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06512017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06532017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06552017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06572017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06582017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06592017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06602017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06612017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06622017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06632017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06642017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06652017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06662017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06672017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06682017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06692017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06702017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06712017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06722017-05-16-klasa-sportowa-DSC 06732017-05-16-klasa-sportowa-DSC 0679

 

 

"Pierwszy Krok Szermierczy" pierwszy kontakt z przeciwnikiem, poznanie planszy szermierczej, ogromny stres ..., ale to już za nami. Ponad 60 zawodników z Polski gościło w naszej szkole podczas Ogólnopolskiego Turnieju Dzieci. Impreza zorganizowana ze sporym rozmachem, ale i zawodnicy na to zasługiwali.

III miejsce Oskara Borkowskiego, VII miejsce Ewy Wasilewskiej i VIII miejsce Mai Kirpsza na pewno pobudziły apetyty wszystkich szablistów i szablistki SP nr 11. Wszyscy zasługujecie na pochwałę za odwagę i waleczność. Przed nami jeszcze wiele pracy, dużo treningów i ... wyjazdów na zawody ogólnopolskie. Pierwszy już w październiku, kto pojedzie? Jeszcze niewiadomo.

        

2017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 91672017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 91822017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 91852017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 91922017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 92032017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 92312017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 92352017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 92742017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93012017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93112017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93132017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93222017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93252017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93352017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93432017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93462017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93662017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93692017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 93982017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 94432017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 94592017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 94642017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 94972017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 95332017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 95462017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 95502017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 95592017-09-12-pierwszy-krok-szerm-IMG 9580

 

-= Powrót do strony głównej =-