Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Zmiana w regulaminie wypożyczania podręczników

Zmiana dotycząca zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, lub materiału edukacyjnego.

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, lub materiału edukacyjnego ( art.22ak ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników w klasach I, II, III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

4,34 zł - za każdą z czterech części "Naszego elementarza" do klasy I szkoły podstawowej;

4,21 zł - za każdą z dziewięciu części podręcznika "Nasza szkoła" do klasy II szkoły podstawowej;

2,35 zł - za każdą z dziesięciu części podręcznika "Nasza szkoła" do klasy III szkoły podstawowej.

Numer konta, na który należy wpłacać pieniądze za zniszczone lub zagubione podręczniki:

Szkoła Podstawowa Nr 11

PKO S.A.      21 1240 5211 1111 0010 3556 9694

 

-= Powrót do strony głównej =-