Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Nasza oferta

Priorytetem działań w naszym oddziale przedszkolnym jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu emocjonalnego uczniów. Tworzymy klimat akceptacji i zrozumienia. Stwarzamy sytuacje, w których dzieci budują pozytywne relacje z rówieśnikami

2019-09-26-nasze-działania012019-09-26-nasze-działania02

2019-09-26-nasze-działania122019-09-26-nasze-działania11

 

Pod okiem opiekuńczej i wykwalifikowanej kadry dzieci uczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie oraz jak ugodowo rozwiązywać konflikty.

 

 

Zajęcia realizujemy w wydzielonej, estetycznie urządzonej salce, wyposażonej w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.


2019-09-26-nasze-działania132019-09-26-nasze-działania10

 

Oferujemy dodatkowe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne wspierające rozwój dziecka:

  • rytmika
2019-09-26-nasze-działania032019-09-26-nasze-działania14
  • zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem IPad
  • język angielski
  • gimnastyka korekcyjna z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia z pedagogiem specjalnym
  • opieka pedagoga, psychologa i pielęgniarki
  • zajęcia plastyczno-techniczne
  • zajęcia komputerowe

 

Aby zapewnić uczniom jak najlepszy, wszechstronny rozwój oferujemy szereg inicjatyw:

 

*     -   uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych w bibliotece osiedlowej, w otoczeniu kolorowych lektur i czasopism

*     -   corocznie bawimy się i wspólnie przeżywamy przygody z teatrem Conieco, aktorzy przenoszą nas w świat bajek i baśni

            2019-09-26-nasze-działania152019-09-26-nasze-działania042019-09-26-nasze-działania05

*     -   uczestniczymy w spektaklach w Białostockim Teatrze Lalek

      2019-09-26-nasze-działania06

         - wyjeżdżamy na wycieczki w miejsca dalekie od zgiełku ulicznego

      2019-09-26-nasze-działania16

Nasza szkoła może poszczycić się nowoczesnym, pięknym placem zabaw, na którym dzieci często spędzają swobodny czas. 

     2019-09-26-nasze-działania17 2019-09-26-nasze-działania072019-09-26-nasze-działania08

 *        Panie kucharki przygotowują nam świeże, pyszne posiłki, które spożywamy w stołówce szkolnej.

     2019-09-26-nasze-działania09