Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Nasza oferta

ZAPRASZAMY DZIECI 5 i 6 - LETNIE

 

Zapewniamy:

v    wydzieloną salę do zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyposażoną w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne

v    opiekę sprawowaną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

2016-09-26-oddz-przedszkol-IMG 2518 2016-09-26-oddz-przedszkol-IMG 2521 2016-09-26-oddz-przedszkol-IMG 2553 2016-09-26-oddz-przedszkol-IMG 2558 2016-09-26-oddz-przedszkol-IMG 2561 2016-09-26-oddz-przedszkol-IMG 2563 2016-09-26-oddz-przedszkol-IMG 2567

v    salę do gimnastyki korekcyjnej 

szesciolatki-korekcyjna-003   szesciolatki-korekcyjna-005

v    możliwość korzystania z sali gimnastycznej i pracowni komputerowej

v    smaczne obiady w stołówce szkolnej

szesciolatki-obiady-040   szesciolatki-obiady-044

  

 Oferujemy dodatkowe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne wspierające rozwój dziecka:

v    muzykoterapia z elementami rytmiki

v    gimnastyka korekcyjna z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

v    zajęcia logopedyczne

v    zajęcia z pedagogiem specjalnym

v    opieka pedagoga, psychologa, pielęgniarki

v    język angielski

v    zajęcia teatralne

v    zajęcia plastyczno-techniczne

v    zajęcia komputerowe