Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Z logorytmiką rozwijam się

W roku szkolnym 2019/2020 w klasie I a integracyjnej prowadzona jest innowacja pedagogiczna  "Z logorytmiką rozwijam się".

  

    Logorytmika to metoda oparta na muzyce i tekstach słownych połączona z ruchami całego ciała. Dzieci poprzez naśladowanie uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz słuchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo - sluchowo - ruchowej.
    Głównym celem jest uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, tempo, dynamika i barwa dźwięku.
    Zajęcia logorytmiczne rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania ruchów, pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji uwagi, stymulują myślenie i mowę, uczą zdyscyplinowania i umiejętności pracy w grupie,
Ćwiczenia logorytmiczne są ważnym elementem w kierowaniu ruchową, estetyczną i społeczną aktywnością dzieci, co oznacza u nich rozwój sfery poznawczej i emocjonalnej, a także wykształcają się pozytywne kontakty społeczne.

2019-09-26-z-logorytmika-IMG 91112019-09-26-z-logorytmika-IMG 91122019-09-26-z-logorytmika-IMG 91162019-09-26-z-logorytmika-IMG 91202019-09-26-z-logorytmika-IMG 91582019-09-26-z-logorytmika-IMG 91602019-09-26-z-logorytmika-IMG 91642019-09-26-z-logorytmika-IMG 91722019-09-26-z-logorytmika-IMG 92112019-09-26-z-logorytmika-IMG 92142019-09-26-z-logorytmika-IMG 92242019-09-26-z-logorytmika-IMG 9226

2019 09 26 z logorytmika IMG 92422019 09 26 z logorytmika IMG 92442019 09 26 z logorytmika IMG 92452019 09 26 z logorytmika IMG 9252

2019 09 26 z logorytmika IMG 93052019 09 26 z logorytmika IMG 93062019 09 26 z logorytmika IMG 93092019 09 26 z logorytmika IMG 9312

 

-= Powrót do strony głównej =-