Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Informacja dotycząca świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

1. Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku finansowanych ze środków publicznych, na zasadach i w zakresie określonym ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami  (Dz.U. 2019 poz. 1078) pełni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska.

2. Świadczenia zdrowotne dostępne są w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym:
     - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska
       15-111 Białystok, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4D, tel. do rejestracji: 661 952 776

Godziny pracy gabinetu:
wtorek, środa, czwartek  w godz. 12:00 – 18:00
piątek w godz. 8:00-14:00
sobota w godz. 8:00-14:00


                                                         www.eurodent.bialystok.pl

   

3. Świadczenia zdrowotne obejmują:

    - wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;
    - wykonywanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

-= Powrót do strony głównej =-