Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Rekrutacja do klasy szermierczej

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

zaprasza wszystkich chętnych (dziewczęta i chłopców) do czwartej klasy sportowej o profilu

SZERMIERKI

w roku szkolnym 2020/2021.

TERMINY REKRUTACJI