Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Nauczanie zdalne

- Informacje organizacyjne zdalnego nauczania

 

- Klasa 0ai         - Klasa 0bs

- Klasa 1ai         - Klasa 1bi         - Klasa 1c          - Klasa 1ds          - Klasa 1 es

- Klasa 2ai         - Klasa 2bi         - Klasa 2c          - Klasa 2ds          - Klasa 2es

- Klasa 3ai         - Klasa 3bi         - Klasa 3c          - Klasa 3cs          - Klasa 3ds

- Klasa 4ai         - Klasa 4bi         - Klasa 4fs

- Klasa 5ai         - Klasa 5bi         - Klasa 5c          - Klasa 5d           - Klasa 5ds            - Klasa 5es

- Klasa 6ai         - Klasa 6bi         - Klasa 6c          - Klasa 6e           - Klasa 6es            - Klasa 6fs 

- Klasa 7a          - Klasa 7bi

- Klasa 8ai         - Klasa 8bi          - Klasa 8c          - Klasa 8ds        - Klasa 8es

 

- Inne materiały dydaktyczne

 

SKORZYSTAJ

- Klasy 1 - 3        - Klasy 4- 6         - Klasy 7         - Klasy 8

 

Poprzedni tydzień