Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Rekrutacja do klas 1

DZIECI Z OBWODU PRZYJĘTE SĄ DO KLASY I Z URZĘDU NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA.

    Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych spoza obwodu znajduje się poniżej.

-= LISTA =-