Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Projekt pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

2020 05 27 logo projekt zdalna szkola

 

Szkoła bierze udział w projekcie pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.