Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021:


- 30 IV 2021 (piątek) - dzień przed długim weekendem
- 04, 05 V 2021 (wtorek, środa) - dni po długim weekendzie
- 25, 26, 27 V 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzaminy ósmoklasisty
- 02, 04 VI 2021 (środa, piątek) - dzień przed, dzień po Bożym Ciele