Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

         Zbliża się 11 listopada - nasze Narodowe Święto - 102. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niepodległości, bez której nie moglibyśmy żyć, uczyć się i pracować we własnej Ojczyźnie, rozmawiać w ojczystym języku, czuć się "u siebie". 

         Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku do obchodów tego święta i wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem: "Wolna i Niepodległa - taka jest moja Ojczyzna".

         Zasady są proste: wystarczy wykonać zdjęcie, które będzie zgodne  z tematyką konkursu, czyli będzie ilustracją tego, czym dla Was jest Ojczyzna, z czym się kojarzy patriotyzm, niepodległość... Fotografie mogą w dowolny sposób interpretować nazwę konkursu, mogą też przedstawiać miejsca pamięci z najbliższej okolicy, symbole narodowe, współczesne oblicza patriotyzmu, Wasz związek z historią, językiem, kulturą lub krajobrazem...

         Zdjęcie wraz z opisem (zawierającym TYTUŁ fotografii, imię i nazwisko autora oraz klasę) należy nadesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w terminie do 8 listopada 2020 r. 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"Wolna i Niepodległa - taka jest moja Ojczyzna"

organizowanego w ramach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 • § 1

Cele konkursu

 1. Uczczenie 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Pobudzanie, pogłębianie poczucia patriotyzmu, a także poszerzenie wiedzy historycznej.
 3. Zachęcenie do odkrywania miejsc pamięci narodowej.
 4. Popularyzacja sztuki fotografowania poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do wykonania oraz prezentacji swoich fotografii.
 5. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

 • § 2

Przedmiot konkursu

 1. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu fotografii.
 2. Każdy Uczestnik może nadesłać 1 zdjęcie na adres internetowy organizatora.
 3. Tematyka fotografii powinna być związana z nazwą konkursu.
 4. Prace konkursowe - zdjęcia powinna zawierać autorskie fotografie wykonane samodzielnie przez Uczestnika.

 • § 3

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku. Jest podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
- kat. I - uczniowie klas I - III
- kat. II - uczniowie klas IV - VIII.

 • § 4

Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Praca konkursowa powinna posiadać tylko jednego autora.
 3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 4. Uczestnik konkursu ma obowiązek przesłać zdjęcia na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 8 listopada 2020 r.
 5. Do zdjęć powinien być dołączony OPIS zawierający - tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora oraz klasę.
 6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz zgodę na publiczną prezentację prac konkursowych na stronie internetowej oraz facebooku Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość ich wykorzystania w prezentacjach publicznych.

 • § 5

Jury

 1. Do oceny nadesłanych prac zostało powołane Jury.
 2. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku.
 3. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematyką konkursu oraz ich wartość artystyczna.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

 • § 6

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu nastąpi w terminie podanym przez organizatora po rozstrzygnięciu konkursu połączonym
z prezentacją nagrodzonych prac.

                                                                                                         

Osoby odpowiedzialne:

Izabela Reszko

Anna Sobolewska