Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego Maryja w życiu Jana Pawła II

Szkolny Konkurs Plastyczny pt.: "Maryja w życiu Jana Pawła II"
Z okazji rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, w październiku, odbył się szkolny konkurs plastyczny pt. "Maryja w życiu Jana Pawła II". Konkurs miał na celu nie tylko świętowanie rocznicy pontyfikatu, ale przede wszystkim przypomnienie życia i nauczania Papieża.


Prace nagrodzone
1.  w kategorii klas I-III:
- Jan Marzec Ic
- Ewa Wierzbicka Ic
- Piotr Roszko Ic
- Marta Leszczyńska Ic
- Agata Ignatowicz Ic
- Urszula Wójcicka Ic
- Małgorzata Łukaszewicz Ic
- Czesław Serdyński I c
- Klaudia Zaniewska I c
- Amelia Śmiarowska I b
- Ela Holiczer Ids
- Izabela Osmólska Ies
- Aleksander Antkiewicz IIds
- Jakub Dzieszko IIIb


2. w kategorii klas IV-VIII
- Amelia Bańkowska IVa
- Lena Klejna IVa
- Jakub Borkowski VIes
- Krystian Sikorski VIfs
- Prace wyróżnione:


3. w kategorii klas I-III
- Bartek Mielech Ib
- Magda Kowalewska Ib
- Wiktor Białogłowy Ib
- Emilia Sawicka Ic
- Aleksandra Andrzejewska Ic
- Oliwia Wróblewska Ic
- Mikołaj Górecki IIc
- Sebastian Biały II ds
- Alicja Popko IIIb
- Szymon Leszczyński IIIc

4. w kategorii klas IV-VIII
- Dominika Olszewska IVa
- Elżbieta Rynkowska IVc
- Aleksandra Mojsa IVc
- Jakub Sokołowski VIds
- Gabriel Maciejczuk Vfs
- Eryk Zalewski 7fs

Gratulujemy!

 2020 11 09 roztrzygniecie konkursu JP2 inCollage 20201025 181657202 2020 11 09 roztrzygniecie konkursu JP2 inCollage 20201025 181810651 2020 11 09 roztrzygniecie konkursu JP2 inCollage 20201025 182058385 2020 11 09 roztrzygniecie konkursu JP2 inCollage 20201025 182208083 2020 11 09 roztrzygniecie konkursu JP2 inCollage 20201025 182304989 2020 11 09 roztrzygniecie konkursu JP2 inCollage 20201025 182421187 2020 11 09 roztrzygniecie konkursu JP2 inCollage 20201025 182442890 2020 11 09 roztrzygniecie konkursu JP2 inCollage 20201025 182522098 2020 11 09 roztrzygniecie konkursu JP2 inCollage 20201028 115444212