Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Biblioteka szkolna - Zajęcia biblioteczne
Spis treści
Biblioteka szkolna
Nasze działania
Lektury
Zajęcia biblioteczne
Cała Polska czyta dzieciom
Przydatne strony w sieci
Gazetka
Wszystkie strony

 

Zajęcia biblioteczne:

 

 

 

Klub Przyjaciół Książki

Od kilku lat z aktywem bibliotecznym, do którego należą m.in. niektórzy łącznicy, tworzymy Klub Przyjaciół Książki. Ma on na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, rozbudzanie czytelnictwa oraz pozyskanie jak największej grupy młodzieży do prac na rzecz propagowania czytelnictwa, włączenie jej w reklamę biblioteki na terenie szkoły, a także środowiska lokalnego.
Poprzez utworzenie wielu sekcji koło daje uczniom możliwość rozwijania swoich umiejętności i uzdolnień w różnych kierunkach. Dzięki pracy w grupie uczniowie uczą się współdziałania w zespole, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, koleżeństwa.
Jest to propozycja dla uczniów z różnymi uzdolnieniami i predyspozycjami, często także dla tych, którzy nie potrafią znaleźć się w szkole. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas IV - VIII. Część z nich pracuje w sekcji technicznej. Pomagają w takich pracach bibliotekarskich jak:

  • oprawa książek w folię,
  • naprawa książek starych i zniszczonych,
  • powielanie kart katalogowych
  • pomoc w utrzymaniu porządku na półkach w wypożyczalni i czytelni.

Zadaniem sekcji plastycznej jest wykonanie oprawy plastycznej i scenografii do imprez bibliotecznych, przedstawień, wystaw itp. Sekcja reklamy książki i biblioteki przygotowuje przedstawienia dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania, poleca koleżankom i kolegom ciekawe książki, zapoznaje z nowościami.

 

Bajkowe spotkania w zerówce

 

Jest to cykl spotkań literacko - plastycznych przeznaczonych dla uczniów oddziału "0". Czytamy bajki, baśnie i wiersze różnych autorów. Dzieci słuchają także bajek muzycznych, rozwiązują zagadki i rebusy, grają w gry integrujące grupę. Po wysłuchaniu czytanych utworów dzieci wykonują prace plastyczne, które na koniec cyklu spotkań zbierane są do wielkiego albumu "Bajkowych spotkań", udostępnianego następnie do oglądania w bibliotece szkolnej.

 

Dobra książka, którą możemy czytać na głos,

przynosi radość dzieciom i dorosłym,

buduje pomost między pokoleniami.