Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Biblioteka szkolna
Spis treści
Biblioteka szkolna
Nasze działania
Lektury
Zajęcia biblioteczne
Cała Polska czyta dzieciom
Przydatne strony w sieci
Gazetka
Wszystkie strony

 

 Zrób sobie przerwę od telewizora,

biblioteka-grafika1

 

 

Biblioteka szkolna powstała wraz z utworzeniem Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku przy ul. Poleskiej 27. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej dotyczy książki J. Barteckiego "O nową organizację procesu nauczania" z roku 1980.
Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie - sala nr 36 - na pierwszym piętrze.

 

   zdjecia-nowej-biblioteki-P1130315   zdjecia-nowej-biblioteki-P1140340   zdjecia-nowej-biblioteki-P1140341   zdjecia-nowej-biblioteki-P1140345

 

Nauczyciele bibliotekarze, oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, prowadzą szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych (realizując program wychowawczo-profilaktyczny szkoły), zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Organizują konkursy, przygotowują gazetki, wystawki, kiermasze, loterie fantowe, uczestniczą w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych. Współpracują z nauczycielami i rodzicami uczniów, bibliotekami z innych szkół i Biblioteką Publiczną przy ul. Ciepłej 15.

Regulamin  biblioteki

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Wypożyczoną książkę trzeba szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie cztery książki, w tym jedną z wykazu lektur języka polskiego.
 4. Wypożyczoną książkę należy zwrócić w terminie do dwóch tygodni. Czytelnik przed upływem terminu może prosić o jego przedłużenie.
 5. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 6. Nie wolno wynosić z biblioteki żadnych książek bez zgody bibliotekarza.
 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić lub ofiarować inną (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

  Godziny pracy biblioteki:

  Poniedziałek  800 : 1400

  Wtorek          800 : 1400

  Środa            dzień bez wypożyczeń

  Czwartek       800 : 1400

  Piątek            800 : 1400

   

   

  Czytelnia

   

  Czytelnia to sala z 18 miejscami czytelniczymi, 4 komputerami z dostępem do Internetu, bogatym księgozbiorem podręcznym i czasopismami. Tu znajduje się literatura fachowa dla nauczycieli i rodziców (metodyczna, pedagogiczna i psychologiczna). W czytelni, w ciszy i w spokoju, można odrobić pracę domową i przygotować się do lekcji, korzystając z albumów, czasopism, wydawnictw informacyjnych (słowników i encyklopedii), książkowych i multimedialnych.
  Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się pewne serie wydawnicze, takie jak: "Tajemnice zwierząt", "Encyklopedia geografii. Wielki atlas świata", "Tak żyli ludzie", "Wally poznaje historię świata" oraz czasopisma: "Kumpel" i "Victor Junior", "Kaczor Donald".

   

         czytelnia-obraz1  czytelnia-obraz2

   

  Regulamin czytelni

   

  • Korzystanie z czytelni
   • Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
   • Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękoma i w zmienionym obuwiu.
   • W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
   • Korzystający z czytelni powinien wpisać się do "księgi obecności".
  • Korzystanie ze zbiorów
   • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
   • Z księgozbioru i czasopism należy korzystać tylko na miejscu, nie wolno wynosić ich poza czytelnię.
   • Czasopisma powinno się odnieść na ustalone miejsca.
   • Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
  • Poszanowanie książek
   • Czytelnik zobowiązany jest do dbania o książki i czasopisma, z których korzysta.
   • Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesie, zaginać kartek, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia trzeba zgłosić bibliotekarzowi.
   • Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą przekazano opiece czytelników.
   • Troskę o ład i piękno czytelni powierza się czytelnikom.

   

  Regulamin szkolnego centrum informacyjnego

   

  1. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
  2. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
  3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni (data, nazwisko, imię, klasa).
  4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
  5. Nie wolno wgrywać własnych programów, usuwać zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.
  6. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
  7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
  8. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

   

  Godziny pracy czytelni:

   

  Poniedziałek  800 : 1400

  Wtorek          800 : 1400

  Środa            800 : 1400

  Czwartek       800 : 1400

  Piątek            800 : 1400

   

  Zbiory

  W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej.

  Czytelnikom oferujemy:

  • księgozbiór liczący ponad 17 tys. woluminów
  • zbiór 131 kaset wideo, 220 kaset magnetofonowych (wypożyczanych na lekcje i zajęcia świetlicowe), encyklopedie i słowniki
  • czasopisma dla uczniów i nauczycieli
  • dokumenty wewnątrzszkolne (Statut, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania)   


   

   

  PASOWANIE NA CZYTELNIKA
  Jak co roku biblioteka przyjęła w swój poczet nowych czytelników. Pasowanie na czytelnika klas pierwszych odbyło się w dniach: 28 listopada oraz 4 - 5 grudnia b. r. Uroczystość odbyła się w pięknie przystrojonej (patriotycznie) bibliotece. Zaproszenie przyjęły Panie Dyrektor, które pasowały dzieci z poszczególnych klas ( I a, I b, I c, I d, I e) na czytelnika. Pierwszaki z zainteresowaniem obejrzały przedstawienie pt.: "W bajkowej krainie" w wykonaniu uzdolnionych uczniów klasy IV c. Starsi koledzy zagrali swoje role z dużym zaangażowaniem: deklamowali, tańczyli, śpiewali, wykonywali scenki pantomimiczne przebrani w bajkowe stroje. Na koniec maluchy złożyły uroczyste ślubowanie Królowej - Książce. Każda klasa dostała pamiątkowy dyplom oraz "Prośby książki" do wklejenia do zeszytu kontaktów.  Poczęstowano także dzieci cukierkami, co pierwszaki przyjęły z radością. Wykonano również pamiątkowe grupowe zdjęcia, do których obejrzenia serdecznie zapraszamy.

  2018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--DSC 09122018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--DSC 09182018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--DSC 09282018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--DSC 09362018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--DSC 09372018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--DSC 09462018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--IMG 20181205 0850492018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--IMG 20181205 0851182018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--IMG 20181205 0853102018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--IMG 20181205 0915452018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--IMG 20181205 0919312018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--IMG 20181205 0924342018-12-12-pasowanie-na-czytelnika--IMG 20181205 092712

   

  7. BIAŁOSTOCKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

               7. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom w naszej szkole już za nami. W tym roku przebiegał on pod znakiem miłości do Ojczyzny. Wszystkie działania i spotkania z Gośćmi wpisały się w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Akcja rozpoczęła się 5. czerwca 2018r. uroczystą Inauguracją w Operze i Filharmonii Podlaskiej, w której wzięła udział delegacja złożona z uczniów klasy IV c i IV b.

               Przygotowania do obchodów BTCD trwały już wcześniej. Biblioteka została przystrojona w białe i czerwone balony oraz polskie chorągiewki. Bibliotekarze zadbali o wystawę złożoną z książek o tematyce patriotycznej oraz gazetkę ścienną pod hasłem: "Jeszcze Polska nie zginęła/ kiedy my żyjemy/ W 100 - lecie Niepodległej", na której przedstawiono wielkich Polaków. Wszystkie spotkania czytelnicze odbywały się w bibliotece.

  W dniach 6 - 8 czerwca odwiedzili nas goście: p. Monika Andrulewicz - dziennikarka z TVP Białystok, p. Tomasz Maleta - redaktor z "Kuriera Porannego" oraz p. Krystyna Chocian - mama i babcia naszych absolwentów - autorka tomiku: "Wiersze i poematy patriotyczne". W spotkaniach wzięły udział klasy: III a, IV a i VII b wraz z wychowawcami. Ponadto w zerówce i w klasach: I b i I c odbyły się zajęcia czytelnicze "O symbolach narodowych" z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej "Kocham Polskę". Ogłoszono także konkurs plastyczny na wykonanie plakatu dla klas IV - VII na temat: "Wielcy polscy pisarze i poeci i ich dzieła". Na zakończenie akcji zorganizowano wystawę tych plakatów przed biblioteką.

  7. BTCD był wspaniałym świętem książki i czytelników. W tym roku popularyzował patriotyzm wśród dzieci i był pięknym przygotowaniem do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.      

  2018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 74672018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 74682018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 74702018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 74762018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 74792018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180604 1709512018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180605 1036132018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180606 0810222018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180606 0812362018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180606 0814122018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180606 0839072018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180606 1055002018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180606 1059522018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180606 1111182018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180606 1118472018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180607 1157512018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180607 1158342018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180607 1208032018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180607 1212322018-06-05-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20180607 143336

   

  TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

              Już po raz drugi w naszej szkole odbył się Tydzień Edukacji Globalnej, tym razem pod hasłem: Cele zrównoważonego rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!  W dniach 20 - 24 listopada b. r. biblioteka szkolna uświadamiała uczniom problemy współczesnego świata.

  Zaczęło się od ogłoszenia Poczty Życzliwego Słowa, która rok temu okazała się prawdziwym hitem. Przez cały tydzień uczniowie i nauczyciele mogli pisać listy, które miały być doręczone do adresatów w piątek. W klasach ogłoszono też dwa konkursy: plastyczny - dla klas 0 - III (pod hasłem: Co mogę zrobić, by świat był lepszy?) oraz literacki - dla klas IV - VII (na tematy do wyboru: Przyszłość świata zależy od nas! oraz: Niezwykła historia o tym, jak uratowałem Ziemię..) Otwarto także wystawę książek podróżniczych  i przygodowych dotyczących krajów rozwijających się.  Kilkakrotnie biblioteka zamieniła się w salę kinową. W klasach siódmych wyemitowano film: Home SOS Ziemia, zaś maluchy: klasa I c, zerówka oraz dzieci ze świetlicy obejrzały krótki film o tematyce ekologicznej: Rady na odpady.  W obu przypadkach odbyła się dyskusja na temat pokazanych na ekranie problemów.  Klasa I c uczestniczyła też w lekcji bibliotecznej na temat trudnych warunków życia dzieci w Bangladeszu w oparciu o lekturę książki: Dominiki Kulczyk Efekt domina. Czas spędzony w bibliotece był świetnie wykorzystany. Uczniowie wzbogacili się o wiedzę społeczną, geograficzną, ekologiczną, a przede wszystkim rozwinęli swoją wrażliwość na problemy innych, doceniając swoje dobre warunki życia. 

  Nader miłym zakończeniem Tygodnia Edukacji Globalnej okazało się rozwiązanie Poczty Życzliwego Słowa. Uczennice przebrane w strój listonoszy w piątkowy poranek aż do godzin popołudniowych roznosiły listy z życzliwym przesłaniem niemal dla każdego. Obdarowani byli wszyscy i bardzo uśmiechnięci! Wydaje się, że taka akcja, w której bezinteresownie można przekazać drugiemu coś miłego jest bardzo wszystkim potrzebna!  Całą akcję uwieczniono na zdjęciach, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy!

  2017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171108 1158352017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171108 1159342017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171108 1201232017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171108 1205092017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171108 1208212017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171121 1013462017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171122 1059582017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171122 1112002017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171122 1211202017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171124 0946062017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171124 1053152017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171124 1054152017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171124 1055402017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171124 1058012017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171124 1100312017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171124 1104582017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171124 1107132017-12-31-tydzien-edukacji-globalnej-20171124 110823

   

  PASOWANIE NA CZYTELNIKA 2017 r.

  Jak co roku klasy pierwsze zostały przyjęte w poczet braci czytelniczej. Uroczystość odbyła się 30 listopada i 1 grudnia b. r. w szkolnej bibliotece.

  W tych dniach biblioteka zamieniła się w burzliwe morze, na którego falach unosił się piracki statek. Tę iście teatralną scenografię wykonali nauczyciele bibliotekarze przy dużym udziale uczniów klasy V b.  Część artystyczną  przed pasowaniem stanowił krótki, ale barwny spektakl pt. Piraci na Książkolandii  w wykonaniu uczniów klasy IV e przygotowany przez panią Asię Zarzecką przy współudziale innych nauczycieli bibliotekarzy. Uczniowie klas pierwszych z zaciekawieniem przyglądali się piratom, odgadywali postacie ze znanych bajek  i słuchali wesołych piosenek z elementami choreografii wykonanych przez ich starszych kolegów. Uwagę milusińskich przykuła drewniana skrzynia - rekwizyt w przedstawieniu -  pochodząca z 1930 roku (!), a należąca do pamiątek rodzinnych jednej z pań bibliotekarek.  

  Po obejrzeniu przedstawienia nastąpił uroczysty moment przyrzeczenia oraz pasowanie poszczególnych uczniów na czytelników. Na koniec wręczono klasom dyplom przyjęcia do braci czytelniczej. Wychowawczynie klas były bardzo z tego dumne. Ponadto dzieci dodatkowo nagrodzono cukierkami!

  1 grudnia świąteczne spotkanie zaszczyciły swą obecnością także Panie Dyrektor! Na końcu każdego spotkania oraz w trakcie przedstawienia i całej uroczystości zrobiono pamiątkowe  zdjęcia. Zapraszamy do ich obejrzenia.   

  2017-11-30-pasowanie-czytelnika-00012017-11-30-pasowanie-czytelnika-00052017-11-30-pasowanie-czytelnika-00152017-11-30-pasowanie-czytelnika-00172017-11-30-pasowanie-czytelnika-00312017-11-30-pasowanie-czytelnika-00462017-11-30-pasowanie-czytelnika-00472017-11-30-pasowanie-czytelnika-00502017-11-30-pasowanie-czytelnika-00542017-11-30-pasowanie-czytelnika-00602017-11-30-pasowanie-czytelnika-00672017-11-30-pasowanie-czytelnika-00692017-11-30-pasowanie-czytelnika-00712017-11-30-pasowanie-czytelnika-00762017-11-30-pasowanie-czytelnika-00822017-11-30-pasowanie-czytelnika-00882017-11-30-pasowanie-czytelnika-01022017-11-30-pasowanie-czytelnika-01142017-11-30-pasowanie-czytelnika-01192017-11-30-pasowanie-czytelnika-01282017-11-30-pasowanie-czytelnika-01302017-11-30-pasowanie-czytelnika-01322017-11-30-pasowanie-czytelnika-01372017-11-30-pasowanie-czytelnika-01432017-11-30-pasowanie-czytelnika-01462017-11-30-pasowanie-czytelnika-01552017-11-30-pasowanie-czytelnika-01562017-11-30-pasowanie-czytelnika-01582017-11-30-pasowanie-czytelnika-01602017-11-30-pasowanie-czytelnika-01622017-11-30-pasowanie-czytelnika-01642017-11-30-pasowanie-czytelnika-01682017-11-30-pasowanie-czytelnika-01712017-11-30-pasowanie-czytelnika-0172

   

  DNI PAPIESKIE W BIBLIOTECE

               W tym roku Dzień Papieski uczciła także biblioteka szkolna i pracujący w niej bibliotekarze!

  W październiku 2017 r. zorganizowano cykl lekcji o naszym wielkim Rodaku - Papieżu świętym Janie Pawle II właśnie w szkolnej bibliotece.

  W zajęciach uczestniczyły klasy: I a, I b, I c, IV f, VII d, III b, a nawet szkolna zerówka. Dzieci dowiedziały się o dzieciństwie Lolka, jego zamiłowaniach do sportu i teatru oraz  zdolnościach aktorskich i pisarskich. Mogły poznać jego środowisko rodzinne i  trudne wejście w dorosłość w czasie II wojny światowej, a także budzenie się powołania do kapłaństwa. Wreszcie zapoznały się z misyjnym zacięciem naszego Papieża, jego podróżami po całym świecie i ciekawostkami  z tych  pielgrzymek (św. Jan Paweł II 29 razy okrążył kulę ziemską!). Wysłuchały papieskiego orędzia z Japonii, w którym Papież apelował o pokój na świecie.

  Wszystkie te informacje pochodziły z dziecięcych książek o Papieżu (m.in. autorstwa Joanny Krzyżanek), które zostały zaprezentowane naszym milusińskim, a pochodziły  z prywatnego księgozbioru prowadzącej.

   Lekcja nie byłaby w pełni "papieska", gdyby nie odśpiewano na niej "Barki". Ponadto dzieci mogły wysłuchać innych piosenek (m. in. z muzyką Piotra Rubika) mówiących o Papieżu. Lekcje urozmaicono metodą dramy i odgrywaniem scenek, w tym: z pacynkami. Na lekcji o podróżach nie mogło zabraknąć oczywiście globusa i mapy. Uczniowie naprawdę wiele się dowiedzieli, i to nie tylko o życiu i działalności Papieża - Polaka, ale także z historii, geografii, a nawet... astronomii!

  Swoją wiedzę mogli sprawdzić podczas quizu o życiu i podróżach Jana Pawła II, który zorganizowano na zakończenie cyklu zajęć. Emocji było co niemiara! Dzieci wychodziły z biblioteki szczęśliwe i obdarowane cukierkami!

  Największą satysfakcją prowadzącej zajęcia jest jednak to, że mali czytelnicy coraz częściej dopytują się o książki o Papieżu.

  Miłe chwile spędzone w bibliotece uwieczniono na zdjęciach. Zapraszamy do ich obejrzenia.

  2017-10-16-dzien-papieski-biblioteka-20171103 1155472017-10-16-dzien-papieski-biblioteka-20171103 1156042017-10-16-dzien-papieski-biblioteka-20171103 1156592017-10-16-dzien-papieski-biblioteka-20171103 1224352017-10-16-dzien-papieski-biblioteka-20171103 1224452017-10-16-dzien-papieski-biblioteka-20171108 1100402017-10-16-dzien-papieski-biblioteka-IMG 20171020 1228292017-10-16-dzien-papieski-biblioteka-IMG 20171020 1228402017-10-16-dzien-papieski-biblioteka-IMG 20171020 122953

   

  BAJKOWE SPOTKANIA Z JEDENASTKĄ

              Do harmonogramu imprez szkolnych już na trwałe weszły "Bajkowe spotkania z Jedenastką". W roku szkolnym 2016/2017 odbyły się one 15 - 17 lutego 2017 r., a organizatorkami ich były jak zwykle panie  z biblioteki oraz panie z oddziału przedszkolnego naszej szkoły. Do organizacji włączył się także zespół powołany przez dyrekcję oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

              Główne spotkanie odbyło się w sali teatralnej przy udziale pań dyrektor. Panie z biblioteki wraz z uczennicami z klasy VI c pokazały niezwykle pouczający spektakl "O Czerwony Kapturku śmieciarzu". Przedszkolaki  z Przedszkoli Samorządowych Nr: 42, 8 i 26 wraz ze swoimi paniami siedziały jak zaczarowane, śledząc losy niesfornego Kapturka.  Gra aktorska dziewcząt była ogromnie sugestywna, całości dopełniały przemyślane kostiumy i barwna scenografia. Po przedstawieniu przeczytano  fragmenty książki o jelonku Bambi oraz przedstawiono informacje o konkursie plastycznym dla przybyłych milusińskich. Następnie dzieci podzielono na dwie grupy: jedna zwiedzała szkołę, a druga bawiła się w sali zabaw, a potem role zmieniono.

              Przedszkolaki wyszły ze szkoły uśmiechnięte, każda grupa obdarowana kompletem książek o Koziołku Matołku. Jest duża szansa, że  po wakacjach przynajmniej część z nich zostanie uczniami naszej szkoły.

              Akcję uwieczniono na zdjęciach. Zapraszamy do obejrzenia.

   

   

  2017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32082017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32112017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32122017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32132017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32152017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32162017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32192017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32202017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32222017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32242017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32252017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32262017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32272017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32292017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32362017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32382017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32422017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32432017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32522017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32612017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32652017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32692017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32732017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32842017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32872017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32902017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 32972017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 3300-12017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33012017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33022017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33052017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33072017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33102017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33112017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33182017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33192017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33222017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33252017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33292017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33352017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33372017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33402017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33502017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33542017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 33632017-02-17-bajkowe-spotkania-IMG 3364 

   

   

  TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ w SP 11

   

  14.11 - 18.11. 2016

  #Razem dla Pokoju!

   

  W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej. W dniach 14.11 - 18.11. 2016 byliśmy bliżej globalnych problemów świata niż zwykle. Swą edukacyjną podróż rozpoczęliśmy od obejrzenia wystawki książek podróżniczo - przygodowych dotyczących Afryki i krajów rozwijających się, którą można jeszcze zobaczyć w bibliotece.

  Od wtorku 15.11 do piątku 18.11 klasy IV - VI tworzyły na godzinach wychowawczych piękne plakaty do głównego tegorocznego hasła: "# Razem dla Pokoju!", a w klasach I - III czytano opowiadanie dotyczące tolerancji pt. "Niebieska Niedźwiedzica". Młodsze dzieci, po wysłuchaniu opowiadań, wykonywały prace plastyczne do tekstu i rozmawiały z wychowawcami na temat inności i tolerancji.

  W środę 16.11. obchodziliśmy Dzień Egzotycznej Biblioteki, tego dnia biblioteka zamieniła się w egzotyczną krainę smaków i zapachów. Każdy, kto nas odwiedził i napisał pomysł, co może zrobić dla pokoju na świecie, mógł spróbować egzotycznych owoców i dowiedzieć się z jakich krajów one pochodzą. Wspólnie wykonaliśmy też duży plakat pt. Planeta Pokoju!

  W czwartek 17.11. każdy, kto chciał sprawić komuś przyjemność miłym i życzliwym słowem, mógł wysłać wiadomość specjalną Pocztą Życzliwego Słowa, która znajdowała się w bibliotece. Następnego dnia wszystkie listy doręczono do adresatów dzięki szkolnym listonoszom J

  W piątek 18.11. podsumowaliśmy Tydzień Edukacji Globalnej wystawką plakatów #Razem dla Pokoju!, odbyły się również lekcje biblioteczne dotyczące dyskryminowania praw kobiet do edukacji w niektórych krajach, na podstawie książki R. Piątkowskiej "Która to Malala?"

   

  W naszej szkole gościliśmy także wolontariuszkę. Pani Alicja Trzaska opowiadała uczniom klas piątych o swoim pobycie w Ameryce Południowej, podczas którego pracowała jako wolontariuszka w domu dziecka w Boliwii. Przybliżyła także ideę wolontariatu oraz zwróciła uwagę na fakt, że każdy z nas może i powinien pomagać innym, słabszym, potrzebującym.

   

  2016-11-14-tydzien-edukacji-global-20161115 0941192016-11-14-tydzien-edukacji-global-20161115 0942382016-11-14-tydzien-edukacji-global-20161116 0831102016-11-14-tydzien-edukacji-global-20161116 0942442016-11-14-tydzien-edukacji-global-20161116 0943062016-11-14-tydzien-edukacji-global-20161116 0943282016-11-14-tydzien-edukacji-global-20161116 0944242016-11-14-tydzien-edukacji-global-20161116 1005062016-11-14-tydzien-edukacji-global-20161116 1005442016-11-14-tydzien-edukacji-global-20161116 104707

   
   

  Pasowanie na czytelnika                                                                                               

  Jak co roku, w dniach 23,24,25 listopada odbyło się uroczyste Pasowanie Pierwszaków na Czytelnika. Na uroczystość tę przybyli uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi paniami, a na pasowanie klasy I a zaproszono także panie dyrektor. Biblioteka została pięknie przystrojona kolorowymi balonami. Spotkanie uświetniono wesołym przedstawieniem o bajkowych bohaterach książek w wykonaniu uczniów klasy IV b. Najważniejszą częścią programu było uroczyste przyrzeczenie oraz akt pasowania na czytelnika dokonany przez uczennicę - "książkę" lub Panią Dyrektor - Katarzynę Jemioło - Rabiegę.

  Nasze pierwszaki stały się pełnoprawnymi  czytelnikami. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do naszej biblioteki!

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

  2016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1157072016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1157582016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1201232016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1202022016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1202152016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1204292016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1204552016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1205432016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1206582016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1211062016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1212322016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161123 1215372016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161124 0912232016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161124 0924192016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161124 0925182016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-20161124 0926272016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161123 1155472016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161123 1158102016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161123 1158502016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161123 1203012016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161123 1211262016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161123 1211352016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161123 1213472016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161123 1215392016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161123 1215442016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161124 0906372016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161124 0909262016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161124 0909422016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161124 0921542016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 0951122016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 0956442016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 0958202016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 0958442016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 1000012016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 1008322016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 1011182016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 1012022016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 1013242016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 1014492016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 1014592016-11-23-pasowanie-na-czytelnika-IMG 20161125 101738
   

   

  DZIEŃ MISIA

  Światowy Dzień Pluszowego Misia to sympatyczne święto, które przypada w dniu 25 listopada. W tym roku biblioteka szkolna obchodziła je bardzo honorowo!

  Już kilka dni wcześniej biblioteka zapełniła się misiami przyniesionymi przez dzieci. Na "misiowy bal" zaproszono "zerówkę" z paniami wychowawczyniami. Milusińscy przynieśli swoje pluszaki. Panie bibliotekarki przygotowały ciekawy program: przedstawiły historię pluszowego misia, czytały  fragmenty o najbardziej znanych: Misiu Uszatku i Kubusiu Puchatku oraz rozruszały dzieci zabawami muzycznymi. Przedszkolaki mogły się zapoznać z bogatą wystawką książek i czasopism dotyczących tego tematu. Na zakończenie w nagrodę otrzymały małe "conieco" - herbatniki oblane pysznym miodem.

  Wesołe miny, z jakimi wychodziły dzieci z biblioteki świadczyły o tym, że zajęcia się podobały. Było przecież zabawnie, "misiowo" a do tego zdrowo! Dzieci i panie mają "apetyt" na taką zabawę za rok!

   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

   

  2016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1217172016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1217302016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1217372016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1217432016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1225532016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1225582016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1233102016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1235492016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1235552016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1241112016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1255112016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1255192016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 1258512016-11-25-dzien-misia-IMG 20161125 125855

   

   

  Otwarcie nowej biblioteki szkolnej

  Wreszcie dokonaliśmy niemożliwego!! - Dnia 6 kwietnia 2016 roku nasza nowa, pięknie wyremontowana biblioteka przeżywała swoje wielkie święto. Po długich miesiącach ciężkiej pracy - malowania ścian, wynoszenia i ponownego wnoszenia księgozbioru i mozolnej jego selekcji - drzwi biblioteki znów otworzyły się szeroko dla swoich czytelników.

    Uroczystej inauguracji nowej biblioteki towarzyszył szereg atrakcji: na początku pani Dyrektor Bożena Chodyniecka dokonała symbolicznego przecięcia wstęgi, na ręce pani bibliotekarki złożyła też piękny książkowy podarunek. Następnie udano się do czytelni, gdzie przy słodkim poczęstunku obejrzano prezentację multimedialną pt. Nowa biblioteka - nowe możliwości, która przedstawiała kolejne etapy metamorfozy naszej biblioteki oraz działania bibliotekarzy.

  Mniej więcej od godz. 11.00 przez cały dzień tłumnie odwiedzali nas nasi czytelnicy, którzy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach przygotowanych na tę okazję: największą popularnością cieszyły się literackie losy ze słodką niespodzianką, podczas których dzieci musiały wykazać się znajomością literatury dla dzieci i młodzieży, znajomością przysłów oraz pomysłowością. Dzieci bardzo chętnie wykonywały też plakat promujący czytelnictwo pt. Z książką w świat wyobraźni, a także tworzyły wspólną mini książkę pt. Czytać każdy może... Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa nowości wydawniczych zakupionych w ramach projektu Książki naszych marzeń, jak również wystawa fotografii z czasów dawnej biblioteki pt. Tacy byliśmy jeszcze wczoraj...

  Cała akcja przebiegała w atmosferze radości i życzliwości. Otrzymaliśmy mnóstwo ciepłych, pięknych życzeń w postaci laurek dla nowej biblioteki oraz wiele miłych słów i uśmiechu, za co ogromnie dziękujemy!! Wszystkim naszym czytelnikom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy, by każdy kolejny dzień zbliżał nas do siebie jeszcze bardziej, by łączyła nas miłość do książek.

   

  2016-04-06-otwarcie-biblio-9 22016-04-06-otwarcie-biblio-13 22016-04-06-otwarcie-biblio-16 22016-04-06-otwarcie-biblio-17 22016-04-06-otwarcie-biblio-20 22016-04-06-otwarcie-biblio-23 22016-04-06-otwarcie-biblio-29 22016-04-06-otwarcie-biblio-58 22016-04-06-otwarcie-biblio-79 22016-04-06-otwarcie-biblio-83 22016-04-06-otwarcie-biblio-94 22016-04-06-otwarcie-biblio-20160406 1241202016-04-06-otwarcie-biblio-20160406 1250132016-04-06-otwarcie-biblio-20160406 1251262016-04-06-otwarcie-biblio-20160406 1252372016-04-06-otwarcie-biblio-20160406 1303102016-04-06-otwarcie-biblio-20160406 1303472016-04-06-otwarcie-biblio-20160406 1305032016-04-06-otwarcie-biblio-20160406 1306272016-04-06-otwarcie-biblio-20160406 1307192016-04-06-otwarcie-biblio-20160406 131344

   

  Pasowanie na czytelnika

  Wyjątkowo późno, bo dopiero w kwietniu - z racji na przedłużający się remont biblioteki - odbyło się pasowanie klas pierwszych na czytelnika.

  Dzieci wraz z wychowawcami zgromadziły się w pięknie udekorowanej nowej bibliotece w dniach 14 i 18 kwietnia. Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę nowo zakupionych książek z rządowego projektu "Książki naszych marzeń", które później dzieci wyjątkowo chętnie wypożyczały. Pierwszaki z wielkim zaciekawieniem obejrzały też spektakl przygotowany przez uczniów klas: V b, II b i III b pt. Bajka o smutnym królestwie. Było dużo muzyki, śpiewu i latających balonów. Następnie dzieci uroczyście powtórzyły za panią Asią z biblioteki tekst ślubowania małego czytelnika - świadkami tego wydarzenia były: pani dyrektor Bożena Chodyniecka oraz obie panie wicedyrektor Danuta Mieleszko i Katarzyna Jemioło - Rabiega. Punktem kulminacyjnym było pasowanie książką każdego dziecka przez panią Kasię i z tą chwilą pierwszaki zamieniały się w damę i rycerza książki. Wszyscy byli ogromnie przejęci!

  Na zakończenie świeżo upieczeni czytelnicy obiecali Książce, że będą ją szanować, przestrzegać zasad korzystania z niej i często po nią sięgać. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia klasy pierwsze otrzymały wiosenne dyplomy oraz wykonano grupowe fotografie.

  Zapraszamy do naszej galerii zdjęć

   

  2016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 0906372016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 0908222016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 0908582016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 0917432016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 0930262016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 0936252016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 0936262016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 1412132016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 1419022016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 1419052016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 1419372016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 1420172016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 1425092016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 1425302016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160414 1428172016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1052242016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1058002016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1124282016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1124332016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1359532016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1400212016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1406492016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1423002016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1423232016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1426542016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1427002016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 1428102016-04-14-pasowanie-na-czyteknika-20160418 142851

   

  Odwiedzamy Bibliotekę Publiczną

  W dniach 20.04 (środa) oraz 25.04 (poniedziałek) pracownicy naszej biblioteki zorganizowali dla wszystkich klas czwartych wyjście do Biblioteki Publicznej przy ul. Ciepłej w ramach projektu edukacyjnego promującego czytelnictwo pt. Czytam - wiem, rozumiem, potrafię. Kierownik Biblioteki Publicznej pani Katarzyna Węcławska zaprosiła nas na bardzo interesującą lekcję poświęconą serii książek M. Widmark i H. Willis "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai".

           Na wstępie pani Kasia przywitała wszystkich bardzo serdecznie i opowiedziała krótko o zbiorach biblioteki oraz zasadach korzystania z nich. Następnie przeczytała fragmenty bardzo ciekawej książki: "Tajemnica biblioteki" z serii "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai" zachęcając jednocześnie do jej wypożyczania i poznawania dalszych losów bohaterów. Uczniowie klas czwartych mieli tego dnia niepowtarzalną okazję poczuć się jak prawdziwi detektywi, gdyż kolejnym zadaniem było poszukiwanie w całej bibliotece postawionych w nieodpowiednich miejscach książek. Najpierw poszczególne grupy musiały odnaleźć ukryte wskazówki z wykorzystaniem katalogu kartkowego i popisać się szybkością oraz orientacją w bibliotecznej przestrzeni. Zabawy i radości było wiele, dzieci bawiły się świetnie a na zakończenie chętne osoby wypożyczyły książki.

  Bardzo dziękujemy pani Kasi za tą ciekawą lekcję i już nie możemy się doczekać następnego spotkania

   

  2016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-20160425 0904502016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-20160425 0905562016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-20160425 0909242016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-20160425 0912272016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-20160425 0914092016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-20160425 0927242016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-20160425 0940122016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-20160425 0946262016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001242016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001322016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001402016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001442016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001472016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001552016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001562016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001592016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001752016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001772016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001812016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P42001852016-04-20-odwiedzamy-biblioteke-publiczna-P4200188 

   

  Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

  Mamy już za sobą hucznie w naszej szkole obchodzony 4 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom (1 - 10 czerwca 2015 r.). Zaczął się on od uroczystej inauguracji w Operze i Filharmonii Podlaskiej 1 czerwca, na który udała się reprezentacja szkoły składająca się z klasy VI b i czterech dziewcząt z klasy II a wraz z nauczycielkami z biblioteki.

  W ramach prowadzonej akcji odwiedzili nas wspaniali goście, którzy czytali najmłodszym oraz opowiadali o swoich ulubionych książkach, a byli to: pani doktor Anna Jakubowska z Okręgowej Izby Lekarskiej, pan Piotr Dziakowski - dziennikarz z TV BIAŁYSTOK oraz babcia jednej z uczennic klasy I e - pani Mira Sawczuk.

  Ponadto niektórzy nauczyciele włączyli się do akcji czytania dzieciom podczas pierwszych 10 minut lekcji. Byli to m.in. : pani Anna Kaliszewska, pani Danuta Fiedorczuk, pani Agata Horodeńska. Serdecznie tym nauczycielom dziękujemy!

  Prace plastyczne powstałe z inspiracji czytanych książek mogliśmy oglądać przy wejściu do biblioteki. Wykonali je: Urszula Chocian (kl. VI a); Magda Wierzchucka, Martyna Zdrodowska, Oliwia Mlenko, Weronika Smoleńska (kl. IV b); Damian Zabłocki, Weronika Kopańko, Iza Żdanuk, Łukasz Ostrowski, Urszula Ciereszyńska (kl. V b), Jakub Stasiewicz (kl.V a), Oliwia Wróblewska (kl. VI e), Emilia Lebiedzińska (kl. II a), Michał Zajkowski, Wiktoria Karabowicz, Karolina Zdrodowska, Zachary Czech (kl. II b). Za udział w akcji tym uczniom dziękujemy!

  W bibliotece szkolnej od początku BTCD niemal do końca roku szkolnego można było oglądać wystawę składającą się  z ulubionych książek wraz ze zdjęciami z lat dziecięcych naszych nauczycieli. Wystawiona była też seria wydawnicza, ciesząca się dużym zainteresowaniem: CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

  Na zakończenie tygodnia wystawiono spektakl "W romantycznym świecie Montgomery" oparty na fragmentach prozy autorki "Ani z Zielonego Wzgórza" w wykonaniu uczniów klasy VI b. Premiera tego widowiska odbyła się 12 grudnia 2014 r. z okazji 140 rocznicy urodzin Lucy Maud Montgomery. Teraz powtórzono je trzykrotnie przed uczniami naszej szkoły (od zerówki po klasy szóste), nauczycielami, dyrekcją i przedstawicielami rodziców. Spektakl przygotowała pani Katarzyna Barszcz przy współudziale, w jego warstwie scenograficznej, dźwiękowej i organizacyjnej: pani Joanny Krawczuk - Skowrońskiej, pana Piotra Szerszunowicza, pani Katarzyny Podbielskiej i pani Bożeny Kamieńskiej. Wydarzenie to było świętem biblioteki szkolnej promującym książki i czytelnictwo.

              Do zobaczenia za rok!!! Książki czytajmy jednak na co dzień.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

   

  2015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150528 1203492015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150529 1412192015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150529 1412432015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150601 1025042015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150601 1025532015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150601 1542452015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150603 1050262015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150603 1050382015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150603 1058222015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150603 1101482015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150603 1105202015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150603 1105332015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150603 1118522015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150603 1127302015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150608 0904292015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150608 0909262015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150608 0910032015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150608 0910182015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150608 0923162015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150609 1159222015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150609 1204372015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150609 1220532015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0840312015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0841402015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0841502015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0842162015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0842412015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0845582015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0850392015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0851312015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0904242015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0904342015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0907262015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0918172015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0925142015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0928362015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0928462015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0929582015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 0930302015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 1002592015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 1006502015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 1115122015-06-01-4-bialostocki-tydzien-czytania-dzieciom-IMG 20150617 114126

    

  -= Powrót do strony głównej =-

   


   

  Lektury Klasa I

   

  H. Łochocka, Księżyc nad Warszawą.

  M. Konopnicka, Na jagody.

  M. Kownacka, Plastusiowy pamiętnik.

  M. Jaworczakowa, Jacek, Wacek i Pankracek.

  A. Bahdaj, Pilot i ja.

  M. Konopnicka, Co słonko widziało?

  D. Wawiłow, Wierszykarnia.

  E. Szelburg - Zarembina, Najmilsi.

  J. Tuwim, Wiersze dla dzieci.

  J. Papuzińska, Nasza mama czarodziejka.

  J. Porazińska, Psotki i śmieszki.

  J. Duszyńska, Cudaczek wyśmiewaczek.

  J. Grafowski, Czarna owieczka.

  H. Januszewska, Kopciuszek.

  W. Bełza, Kto ty jesteś? Polak mały!

  Cz. Janczarski, Jak Wojtek został strażakiem.

  J. Brzechwa, Brzechwa dzieciom.

   

  Lektury Klasa II

   

  biblioteka-grafika6

  H. Ch. Andersen, Dziecię elfów.

  A. i Cz. Centkiewiczowie, Zaczarowana zagroda.

  G. Knutsson, Przygody Filonka Bezogonka.

  J. Grabowski, Puc, Bursztyn i goście.

  I. Kryłow, Bajki dla dzieci.

  A. A. Milne, Kubuś Puchatek.

  A. A. Milne. Chatka Puchatka.

  H. Lifting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta.

  M. Kruger, Karolcia.

  E. Szelburg-Zarembina, Idzie niebo ciemną nocą.

  J. Porazińska, Szewczyk Dratewka.

  S. Michałkow, Nie płacz, koziołku.

  Ch. Perrault, Bajki.

   

  Lektury Klasa III

   

  Cz. Centkiewicz, Anaruk, chłopiec z Grenlandii.

  W. Chotomska, Dzieci pana Astronoma.

  H. Ch. Andersen, Baśnie.

  H. Kostyrko, Klechdy domowe. Podania i legendy polskie.

  M. Kownacka, Kukuryku na ręczniku.

  M. Kownacka, Kajtkowe przygody.

  K. Makuszyński, Awantura o Basię.

  A. Lindgren, Dzieci z Bullerbyn.

  R. Pisarski, O psie, który jeździł koleją.

  J. Ratajczak, Ziarenka maku.

  S. Wortman, U złotego źródła. Baśnie polskie.

  M. Jaworczakowa, Oto jest Kasia.

   

   

  Lektury Klasa IV

   

  Lektura obowiązkowa

  1.    1. Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa

  2. Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania {komiks}

  3. René Goscinny, Jean - Jasques Sempé, Mikołajek {wybór opowiadań}

  4. Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz {opisy}

  5. Joanna Olech, Dynastia Miziołków

  6. Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego

  7. Wybrane podania i legendy polskie

  8. Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym : Charles Perrault , Kopciuszek, Kot w butach, Sinobrody

  9. Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce

  10. Jeanne Marie Leprince de Beaumont, Piękna i Bestia

  11. Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Joanny Kulmowej, Juliana Tuwima.

   

  Lektura uzupełniająca

  1. Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy

  2. Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród lub inna powieść

  3. Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy

  4. Maria Kownacka, Zofia Malicka, Dzieci z Leszczynowej Górki

  5. Selma   Lagerlöf, Cudowna podróż

  6. Sat-Okh, Biały mustang

  7. Wybór innych tekstów kultury, w tym utwory dla dzieci i młodzieży; film i spektakl teatralny z repertuaru dziecięcego; wybrane programy telewizyjne. 

   


   

  Lektury Klasa V

   

  Lektura obowiązkowa

  1. Clive Staples Lewis, Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa

  2. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (zwyczaje i obyczaje)

  3. Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni

  4. Bolesław Prus, Katarynka

  5. Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny

  6. Seweryna Szmaglewska, Czarne Stopy

  7. Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz np. mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Edypie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu  i Eurydyce

  8. Biblia, powstanie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne

  9. Wybrane wiersze Jana Twardowskiego, Leopolda Staffa, Anny Kamieńskiej, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza.

   

  Lektura uzupełniająca

  1. Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów

  2. Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo

  3. Karol May, Winnetou

  4. Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść

  5. Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa

  6. Bolesław Prus, Kamizelka

  7. Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant

  8. Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera

  9. Wybór innych tekstów kultury.

   

   

  Lektury Klasa VI

   

  Lektura obowiązkowa

  1. Antoni Czechow, Kameleon, Śmierć urzędnika

  2. Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

  3. Ignacy Krasicki, wybrane bajki

  4. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (polowanie oraz koncert Wojskiego)

  5. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

  6. Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

  7. Wybrane wiersze Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Zbigniewa Herberta.

   

  Lektura uzupełniająca

  1. Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie

  2. Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli

  3. Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów

  4. Stanisław Lem, Cyberiada (fragmenty)

  5. Kornel Makuszyński - wybrana powieść

  6. Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

  7. Alfred Szklarski, wybrana powieść

  8. Katarzyna Zychla, Dziewczynka tańcząca z wiatrem

  9. Wybór innych tekstów kultury.

   

  Lektury Klasa VII

   

  Lektura obowiązkowa

  1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna

  2. Aleksander Fredro, Zemsta

  3. Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII

  4. Ignacy Krasicki, Żona modna

  5. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, Pan Tadeusz (historia Polski)

  6. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

  7. Stefan Żeromski, Siłaczka

  8. Wybrane wiersze Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta.

   

  Lektura uzupełniająca

  1. Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna

  2. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze

  3. Helena Keller, Widzieć przez trzy dni

  4. Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów

  5. Beata Obertyńska, Z domu niewoli (fragmenty)

  6. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy

  7. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty)

  8. Wybór innych tekstów kultury.

   

  Lektury Klasa VIII

  Lektura obowiązkowa

  1. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

  2. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

  3. Juliusz Słowacki, Balladyna

  4. Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę

  5. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

  6. Wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza, Stanisława Barańczaka.

   

  Lektura uzupełniająca

  1. Bogdan Bartnikowski, Dzieciństwo w pasiakach

  2. Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty)

  3. Suzanne Collins, Igrzyska śmierci

  4. Arkady Fiedler, Dywizjon 303

  5. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragmenty)

  6. Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 ? 5 IV 1945 (fragmenty)

  7. Nela Mała Reporterka, Nela na kole podbiegunowym

  8. E.-E. Schmitt, Oskar i pani Róża

  9. Wybór innych utworów  tekstów kultury, w tym wierszy współczesnych poetów i reportaży.

   

   

   


   

  Zajęcia biblioteczne:

   

   

   

  Klub Przyjaciół Książki

  Od kilku lat z aktywem bibliotecznym, do którego należą m.in. niektórzy łącznicy, tworzymy Klub Przyjaciół Książki. Ma on na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, rozbudzanie czytelnictwa oraz pozyskanie jak największej grupy młodzieży do prac na rzecz propagowania czytelnictwa, włączenie jej w reklamę biblioteki na terenie szkoły, a także środowiska lokalnego.
  Poprzez utworzenie wielu sekcji koło daje uczniom możliwość rozwijania swoich umiejętności i uzdolnień w różnych kierunkach. Dzięki pracy w grupie uczniowie uczą się współdziałania w zespole, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, koleżeństwa.
  Jest to propozycja dla uczniów z różnymi uzdolnieniami i predyspozycjami, często także dla tych, którzy nie potrafią znaleźć się w szkole. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas IV - VIII. Część z nich pracuje w sekcji technicznej. Pomagają w takich pracach bibliotekarskich jak:

  • oprawa książek w folię,
  • naprawa książek starych i zniszczonych,
  • powielanie kart katalogowych
  • pomoc w utrzymaniu porządku na półkach w wypożyczalni i czytelni.

  Zadaniem sekcji plastycznej jest wykonanie oprawy plastycznej i scenografii do imprez bibliotecznych, przedstawień, wystaw itp. Sekcja reklamy książki i biblioteki przygotowuje przedstawienia dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania, poleca koleżankom i kolegom ciekawe książki, zapoznaje z nowościami.

   

  Bajkowe spotkania w zerówce

   

  Jest to cykl spotkań literacko - plastycznych przeznaczonych dla uczniów oddziału "0". Czytamy bajki, baśnie i wiersze różnych autorów. Dzieci słuchają także bajek muzycznych, rozwiązują zagadki i rebusy, grają w gry integrujące grupę. Po wysłuchaniu czytanych utworów dzieci wykonują prace plastyczne, które na koniec cyklu spotkań zbierane są do wielkiego albumu "Bajkowych spotkań", udostępnianego następnie do oglądania w bibliotece szkolnej.

   

  Dobra książka, którą możemy czytać na głos,

  przynosi radość dzieciom i dorosłym,

  buduje pomost między pokoleniami.

   


   

  Cała Polska czyta dzieciom

   

  Drodzy Rodzice!

           Zapewne słyszeliście o kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Celem tej akcji medialnej jest zachęcenie dorosłych do czytania książek wspólnie z dziećmi. Biblioteka szkolna włączyła się do niej sześć lat temu. Pragnę również Państwa zachęcić do wspólnego czytania. Razem z pociechami odkrywajmy piękno literatury dziecięcej. Dzieci uwielbiają, gdy im się głośno czyta. Codzienne czytanie rozwija język dziecka, jego wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, uczy umiejętności słuchania i mówienia, zaspakaja wszystkie jego potrzeby emocjonalne - psychiczne, umysłowe i moralne. Jest drogą do zdobywania wiedzy i doświadczenia.
          Niezwykle ważne w wychowaniu przyszłego czytelnika jest to, by widział on książkę w rękach dorosłych, by rodzic własnym przykładem zachęcał do czytania swoje pociechy. Rodzinne czytanie wzmacnia również więzi między członkami rodziny.

              W naszej bibliotece cykl spotkań "Cała Polska czyta dzieciom" odbywa się w różne dni tygodnia i obejmuje dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej. Czytamy poezje polskich autorów, bajki, baśnie i legendy różnych narodów.

   

   

   

  Złota Lista Fundacji ABC Cała Polska Czyta Dzieciom

   

   

  Wiek 0 - 4 lat

  • Jan Brzechwa  Wiersze i bajkibiblioteka-grafika14 
  • Czesław Janczarski  Miś Uszatek 
  • Astrid Lindgren  Lotta z ulicy Awanturników 
  • Hanna Łochocka  O wróbelku Elemelku 
  • Julian Tuwim  Wiersze dla dzieci

   

   

  Wiek 4 - 6 lat

   

  • Hans Christian Andersen  Brzydkie Kaczątko, Królowa Śniegu
  • Carlo Collodi  Pinokio
  • Astrid Lindgren  Pippi Pończoszanka
  • Astrid Lindgren  Pippi wchodzi na pokład
  • Astrid Lindgren  Pippi na południowym Pacyfiku
  • Alan A. Milne  Kubuś Puchatek
  • Alan A. Milne  Chatka Puchatka
  • Danuta Wawiłow  Wiersze - Wierszykarnia

   

   

  Wiek 6 - 8 lat

   

  • Hans Christian Andersen  Brzydkie Kaczątko, Królowa Śniegu
  • Marcin Brykczyński  Ni pies, ni wydra
  • Frances Hodgson Burnett  Mała Księżniczka
  • Tove Jansson  Kometa nad Doliną Muminków
  • Tove Jansson  W Dolinie Muminków
  • Tove Jansson  Lato Muminków
  • Tove Jansson  Zima Muminków
  • Tove Jansson  Opowiadania z Doliny Muminków
  • Tove Jansson  Tatuś Muminka i morze
  • Tove Jansson  Pamiętniki Tatusia Muminków
  • Tove Jansson  Dolina Muminków w listopadzie
  • Tove Jansson  Małe trolle i duża powódź
  • Astrid Lindgren  Dzieci z Bullerbyn
  • Anne-Cath. Westly  Sekret taty i ciężarówka

   

  Wiek 8 - 10 lat

   

  • Frances Hodgson Burnett  Tajemniczy ogród
  • Astrid Lindgren  Bracia Lwie Serce
  • Kornel Makuszyński  Szatan z siódmej klasy
  • Lucy M. Montgomery  Ania z Zielonego Wzgórza

   

  Wiek 10 - 12 lat

   

  • Astrid Lindgren  Ronja córka zbójnika
  • Ferenc Molnar  Chłopcy z Placu Broni
  • Jerzy Niemczuk  Opowieść pod strasznym tytułem
  • Sempe, Goscinny  seria o Mikołajku

   

   

  Wiek 14+

   

  •             Anna Onichimowska 10 stron świata
  •           Ewa Nowak Bardzo biała wrona
  •           Jarosław Mikołajewski Co czytali sobie kiedy byli mali
  •           Grzegorz Gortat Do pierwszej krwi
  •           Iwona Chmielewska Dwoje ludzi
  •           Anna Onichimowska Hura moja miłość
  •           Suzanne Collins Igrzyska śmierci
  •           Jimmy Liao Księżyc zapomniał
  •           John Green Papierowe miasta
  •           Beata Ostrowicka Świat do góry nogami
  •           Jostein Gaarden Świat Zofii
  •           Dorota Terakowska Tam gdzie spadają anioły
  •           Jacek Dukaj Wroniec
  •       Małgorzata Szyszko - Kondej Wtorek godz. 15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

  Przydatne strony WWW:

   

   Dla dzieci i młodzieży:

  dzieci.wp.pl - serwis dla dzieci, zawierający gry, zabawy edukacyjne, opowiadania, bajki, ciekawostki, komiksy, multimedia, kartki elektroniczne
  zyraffa.pl - gry edukacyjne, przygodowe, konkursy, krzyżówki, quizy, edukacja na wesoło
  wyspa.interia.pl - miejsce gdzie znajdziesz gry i zabawy, a także dowiesz się ciekawych rzeczy
  wesolemiasteczko.interia.pl - znajdziecie tutaj bajki, wiersze, straszne historie, ...
  dolinka.szkola.net - j.polski, j.angielski, dyktanda, konspekty, testy, formy wypowiedzi, słowniki, księgarnia
  urwisy.pl - katolicki portal dla dzieci, wiadomości, katechezy, galeria rysunków dzieci, klub urwisów.
  misie.com.pl - misiowe pogaduszki, legendy, wierszyki, komiksy, bajki, dobre obyczaje
  pid.wroc.pl - gry i zabawy dla dzieci o tematyce chrześcijańskiej
  bajki.com - bajki, opowiadania, legendy, zaczarowany bajkowy świat
  bajka.pl - ponad trzydzieści bajek dla dzieci
  snorki.pl/ - gry, zabawy i konkursy dla dzieci
  janbrzechwa.w.interia.pl - Jan Brzechwa - Sto bajek
  puchatek.pl/ - strona ulubionego bohatera kreskówek
  wesolaszkola.pl - nauka przez zabawę
  strefamlodych.pl - witryna o prawach dziecka
  reedukacja.prv.pl - strona dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  junior.reporter.pl - informacje popularnonaukowe, recenzje gier i książek dla dzieci, porady na

   

   

  Edukacja:

  szkoła.net - rozbudowany serwis edukacyjny, adresowany do uczących się i do nauczycieli, wszystko co dotyczy szkoły
  eduseek/ - portal z obszerną bazą opracowań adresowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli
  nauka.pl/ - serwis dla tych, którzy szukają przydatnych informacji edukacyjnych. Baza korepetycji, ściągi, języki obce
  profesor.pl - w serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, wypracowania
  Otwarta Szkoła - portal edukacyjny
  scholaris.pl - internetowe centrum zasobów edukacyjnych MEN

  Encyklopedie i słowniki:

  encyklopedia.wp.pl - internetowa encyklopedia PWN
  onet.encyklopedia.pl - encyklopedie, ogromna baza haseł encyklopedycznych, zdjęć, ilustracji, filmów, tabel i zestawień, aktualność haseł
  encyklopedia.interia.pl - polska encyklopedia internetowa zawierająca podzielone tematycznie hasła
  wikipedia.pl - internetowa encyklopedia tworzona przez internautów
  słownik języka polskiego - składa się z około 80000 haseł zawierających słownictwo używane we współczesnej polszczyźnie
  słownik ortograficzny - zawiera około 125000 haseł - zarówno wyrazów polskich, jak i wyrazów obcych używanych w polszczyźnie, w tym znaczną liczbę nazw własnych
  słownik wyrazów obcych - zawiera prawie 30000 haseł - wyrazów obcych używanych we współczesnej polszczyźnie oraz sentencji obcojęzycznych, objaśnia ich znaczenie i pochodzenie, ...
  słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego - słownik wyraz w obcych Władysława Kopalińskiego
  słownik synonimów i antonimów - słownik synonimów i antonimów
  ling.pl - największy darmowy słownik angielski online. Ponad 1 mln haseł. Zawiera słownik języka angielskiego, a także niemieckiego, francuskiego, ...
  leksyka.pl - słownik angielsko-polski
  angielski.edu.pl - serwis tematyczny umożliwiający naukę języka online

  Dla rodziców:

  dzieci.org.pl - serwis w dużej mierze poświęcony dzieciom niepełnosprawnym
  babyboom.pl - informacje przydatne dla rodziców wychowujących małe dzieci
  kidprotect.pl - bezpieczny internet, bezpieczne dzieci
  babyboom.pl - informacje przydatne dla rodziców wychowujących małe dzieci

  Dla nauczycieli:

  biblioteka.edu.pl - serwis biblioteczny Programu INTERKL@SA
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów - serwis informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy
  mol.com.pl - oprogramowanie do bibliotek
  Biblioteka w szkole - miesięcznik i serwis nauczycieli bibliotekarzy Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje biblioteka i bibliotekarz
  Bibliotekarz Szkolny - serwis przygotowany z myślą o bibliotekarzach zatrudnionych w bibliotekach szkolnych
  vulcan.edu - największy polski producent oprogramowania dla oświaty i twórca rozwiązań wspomagających zarządzanie szkołami

   

   

  Awans zawodowy

   

  awans.net - serwis oświatowy dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie w ramach awansu zawodowego, baza publikacji nauczycielskich i porady związane z awansem
  literka.pl - awans zawodowy nauczycieli: publikacje, konspekty, artykuły - awans zawodowy nauczycieli i dla nauczycieli, porady na temat awansu zawodowego
  menis.pl - serwis poświęcony zagadnieniom związanym z awansem zawodowym nauczyciela, zawiera akty prawne, wzory formularzy, aktualności i bazę publikacji
  awans zawodowy - interklasa- zasady ubiegania się nauczyciela o kolejne stopnie awansu zawodowego, jakie wymagania stawia się opiekunowi nauczyciela stażysty?
  adalex.alpha.pl - artykuły, scenariusze lekcji, materiały pomocnicze, plany rozwoju

   

   

  Biblioteki w Białymstoku

   

  Książnica Podlaska
  Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku
  Biblioteka Akademii Medycznej w Białymstoku
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
  Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  Biblioteka Katedry Teologii Prawosławnej

   

   

  Wybrane biblioteki w Polsce

   

   

   

  Biblioteka Narodowa
  Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
  Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
  Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

   

   

   


   

   

   

   

  Gazetka dla Rodziców i Wychowawców

  Książka Michaela Winterhoffa dla wielu rodziców, którzy realizują w praktyce, niezwykle popularną w ostatnich latach w wychowaniu, strategię stwarzania dziecku możliwości "niczym nieograniczonego i w pełni swobodnego rozwoju", może być szokująca, ale zarazem dająca wiele do myślenia. Pytaniem zasadniczym, jest to, czy w partnerskim traktowaniu naszych dzieci nie zapędziliśmy się czasem w, kolokwialnie mówiąc "kozi róg"? Wychowanie dzisiaj polega raczej na pozostawianiu dziecku nieograniczonej swobody w zachowaniu, przy jednoczesnym unikaniu przez rodziców z działań ograniczających czy korygujących, niż modelowaniu prawidłowych, społecznie pożądanych, zachowań u dzieci. Skutkiem takiego postępowania są zaburzone relacje nie tylko z rodzicami, ale i otoczeniem, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na prawidłowy rozwój psychiczny dziecka.

  Autor stawia tezę, ze przyczyna większości problemów wychowawczych jest przepaść pomiędzy wiekiem biologicznym a stopniem dojrzałości emocjonalnej , która uniemożliwia harmonijny rozwój i funkcjonowanie dziecka, i sprawia, ze rozwój psychiczny dzisiejszych  nastolatków zatrzymał się na poziomie maksymalnie trzylatka, czyli fazie wczesnodziecięcej. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatruje on w niewłaściwych postawach dorosłych, które są niestety rozpowszechniane i utrwalane przez kolorowe czasopisma i programy typu "super niania". Te postawy to: partnerstwo, projekcja i symbioza.

  W książce roi się od przykładów nagannych, wręcz "terrorystycznych" zachowań dzieci, których źródłem jest nieodpowiedzialna postawa rodziców. Widzimy, więc dzieci, które przy próbie nakłonienia ich do działania (np.odrabianie zadania, uczestnictwo w wybranych przez dziecko zajęciach dodatkowych itp.) biją rodziców i rzucają w nich różnymi przedmiotami, dzieci, które już w wieku przedszkolnym potrafią, w sposób perfekcyjny, manipulować rodzicami, dzieci w wieku szkolnym, które tkwiąc w fazie wczesnodziecięcego narcyzmu, kompletnie ignorują autorytet dorosłych, dzieci kompletnie niedopasowane do funkcjonowania w grupie rówieśniczej, z powodu braku konsekwencji ze strony rodziców, które przez swoje zachowanie nie mają szans na odniesienie sukcesu szkolnego.  

   A oto króciutki fragment książki - studium przypadku, który świetnie pokazuje na czym polega jeden z poważniejszych problemów dzisiejszych rodziców, a jest nim fałszywe interpretowanie zachowań dziecka: (relacja nauczycielki): "Stanęłam na korytarzu z koleżanka, chcemy o czymś pomówić. Jesteśmy w środku rozmowy, gdy nagle podchodzi do nas uczeń i wtrąca się bez pytania, przerywając nam w pół słowa. Mówię mu więc, że, jak widzi, nie mam teraz czasu. Chłopiec nie daje zbić się z tropu i w dalszym ciągu referuje swoją sprawę. Na moją ponowną prośbę, aby chwilę poczekał, pada odpowiedź: "A kiedy wreszcie skończycie" Teraz moja kolej. Chcę się zapytać o pracę domową. I właśnie tu stoję, a ty mi mówisz, że nie masz czasu. Mojej mamie tez się to nie spodoba". Zagadnięta przeze mnie matka odpowiada: "On po prostu chciałby wiedzieć jak najwięcej i wszystko od razu zrozumieć. Tak to jest z bystrymi i inteligentnymi dziećmi" czasami trochę się niecierpliwią".

  W mojej ocenie chłopcu nie zostały wpojone podstawowe zasady dobrego wychowania. A zwalanie wszystkiego na inteligencję, świadczy jedynie o bezradności i zagubieniu rodzica. To moje osobiste zdanie. A Państwo co o tym myślicie?  

   

  Dla wielu rodziców lektura tej książki będzie, jak przeglądanie się w krzywym zwierciadle. Daje wiele do myślenia i idzie całkowicie pod prąd teoriom mówiącym, iż stawianie wymagań i nakłanianie dzieci do przestrzegania, od dawna uznanych norm społecznych, jest ograniczaniem ich wolności i potencjalnych możliwości rozwoju.

  Jako rodzice, często jesteśmy ślepo zapatrzeni w nasze pociechy, zawsze na ich korzyść interpretujemy zachowania, które są nie do zaakceptowania, a po latach zastanawiamy się, dlaczego - pomimo naszych usilnych starań - dziecko wyrosło na bezwzględnego i nie liczącego się z nikim i niczym dorosłego?

  Tej książki nie można nie przeczytać, zapoznanie się z nią może uchronić wielu rodziców od wychowawczej katastrofy! 

   

   

   

   A.Kołakowski A.Pisula "Sposób na trudne dziecko"

  GWP, Gdańsk 2011sposob-na-trudne-dziecko

   

  Prowadząc warsztaty dla rodziców spotykałam się nieraz z ich zarzutami, pod adresem wydawców, że w księgarniach półki uginają się od  wszelkiego rodzaju poradników dla rodziców, ale są to w przeważającej większości tłumaczenia, a autorzy odnoszą się do realiów swojego kraju,  które nie zawsze odpowiadają temu, z czym spotykamy się u nas. Różnice dotyczą mentalności, kultury wychowania, modelu rodziny, czy trudnych  zachowań nastolatków (przykładowo: dzięki Bogu działalność gangów szkolnych, czy strzelaniny, ciągle są dla nas zjawiskiem obcym).

  Brak odniesienia do polskich warunków sprawia, że wielu rodziców rezygnuje z sięgania po książki zagranicznych autorów. Tym rodzicom  możemy z czystym sumieniem polecić świetny poradnik napisany przez doświadczonych polskich psychologów, prowadzących warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych. Książka zawiera niezwykle przydatne dla rodziców narzędzie, jakim są różne techniki behawioralne, które mają służyć modyfikowaniu niepożądanych zachowań dzieci. Każda z technik została bardzo szczegółowo omówiona. Rodzice znajdą liczne podpowiedzi, w jaki sposób powinni się w konkretnej sytuacji zachować, co powiedzieć i jakiej reakcji dziecka oczekiwać, poznają podstawowe zasady, o których powinni pamiętać w relacjach ze swoimi dziećmi oraz przykłady ich zastosowania, a także niezwykle cenne - bo poparte doświadczeniami w pracy z rodzicami - wskazówki, co robić, by nie dochodziło do trudnych zachowań dzieci.

   

  Książka A.Kołakowskiego i A.Pisuli to istna skarbnica pomysłów dla rodziców, jak skutecznie wychowywać dzieci. Z całą pewnością okaże się wielce pomocna w rozwiązywaniu codziennych problemów z naszymi pociechami, choć warto pamiętać, że bycie rodzicem oznacza coś więcej, niż zdobycie skutecznego narzędzia do modyfikowania zachowań dziecka. To również budowanie silnych wzajemnych więzi i wrażliwość na indywidualne potrzeby dziecka. Warto o tym pamiętać stosując proponowane w książce narzędzia.

  Ewa Jurkiewicz

   

   

   

   

  20 reguł wychowania dzieci 

  1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.
  2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
  3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz mi pomóc zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
  4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.
  5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
  6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
  7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
  8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę. To nie Ty jesteś moim wrogiem, lecz Twoja miażdżąca przewaga!
  9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę.
  10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy.
  11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
  12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dla tego nie zawsze się rozumiemy.
  13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
  14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w Ciebie.
  15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej.
  16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
  17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
  18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
  19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
  20. Nie bój się miłości. Nigdy!!!

   

   

  Janusz Korczak 

   

   

  Drogi Rodzicu i Wychowawco

   

   

  "Czy chcesz, by Twoje dziecko było odważne i prawdomówne, otwarte i przyjazne wobec ludzi, by szanowało innych, wierzyło w siebie i umiało realizować własne marzenia? Czy chcesz wyposażyć je w kapitał na przyszłość, dzięki któremu będzie cieszyć się życiem i znajdzie siłę do pokonywania trudności?"

           Książka Doroty Law Nolte i Rachel Harris pt. "Dzieci patrzą na nas" podpowiada, jak to zrobić. Najważniejsza jest atmosfera rodzinnego domu i to, jak na co dzień zachowują się dorośli. Czy tego chcemy, czy nie - dzieci nieustannie nas obserwują. Ich uwaga jest stale skupiona na nas. Nawet nie tyle na tym, co rodzice każą im robić, ile na obserwacji ich zachowania. Poprzez tysiące pozornie nieistotnych, codziennych chwil dzieci uczą się wartości, postaw i oczekiwań względem życia. Zachowanie nas dorosłych staje się ich najważniejszą szkołą życia, więc to, w jaki sposób traktujemy dzieci i odnosimy się do siebie nawzajem  dzisiaj, ma decydujący wpływ na ich osobowość i umiejętność radzenia sobie w przyszłości, więc:

   

   

   

  Jeśli dziecko jest często krytykowane, uczy się potępiać

  Jeśli dziecko otacza wrogość, uczy się agresji wobec innych

  Jeśli dziecko otacza lęk, staje się pełne obaw

  Jeśli dziecko otacza litość, uczy się użalać nad sobą

  Jeśli dziecko otaczają kpiny, staje się nieśmiałe

  Jeśli dziecko żyje wśród zazdrości, uczy się być zawistne

  Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się mieć poczucie winy

  Jeśli dziecko jest zachęcane, uczy się wierzyć w siebie

  Jeśli dziecko otacza tolerancja, uczy się cierpliwości

  Jeśli dziecko jest chwalone, uczy się cenić innych

  Jeśli dziecko otacza akceptacja, uczy się kochać

  Jeśli dziecko otacza aprobata, uczy się lubić siebie

  Jeśli dziecko jest doceniane, uczy się, że warto mieć własne cele

  Jeśli chętnie dzielimy się tym, co mamy, z innymi, dziecko uczy się hojności

  Jeśli dziecko otacza szczerość i uczciwość, uczy się prawdomówności

  Jeśli dziecko otacza sprawiedliwość, uczy się właściwego postępowania

  Jeśli dziecko otacza życzliwość i uprzejmość, uczy się szacunku dla innych

  Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się pokładać wiarę w siebie i tych, którzy je otaczają

  Jeśli dziecko otacza przychylność, uczy się, że świat to miejsce przyjazne

   

   Złota Lista Fundacji ABC Cała Polska Czyta Dzieciom

   Wiek 0 - 4 lat

   •  
    •  
     • Jan Brzechwa  Wiersze i bajki
     • Czesław Janczarski  Miś Uszatek
     • Astrid Lindgren  Lotta z ulicy Awanturników
     • Hanna Łochocka  O wróbelku Elemelku
     • Julian Tuwim  Wiersze dla dzieci

    

   Wiek 4 - 6 lat

   •  
    •  
     • Hans Christian Andersen  Brzydkie Kaczątko, Królowa Śniegu
     • Carlo Collodi  Pinokio
     • Astrid Lindgren  Pippi Pończoszanka
     • Astrid Lindgren  Pippi wchodzi na pokład
     • Astrid Lindgren  Pippi na południowym Pacyfiku
     • Alan A. Milne  Kubuś Puchatek
     • Alan A. Milne  Chatka Puchatka
     • Danuta Wawiłow  Wiersze - Wierszykarnia

    

   Wiek 6 - 8 lat

   •  
    •  
     • Hans Christian Andersen  Brzydkie Kaczątko, Królowa Śniegu
     • Marcin Brykczyński  Ni pies, ni wydra
     • Frances Hodgson Burnett  Mała Księżniczka
     • Tove Jansson  Kometa nad Doliną Muminków
     • Tove Jansson  W Dolinie Muminków
     • Tove Jansson  Lato Muminków
     • Tove Jansson  Zima Muminków
     • Tove Jansson  Opowiadania z Doliny Muminków
     • Tove Jansson  Tatuś Muminka i morze
     • Tove Jansson  Pamiętniki Tatusia Muminków
     • Tove Jansson  Dolina Muminków w listopadzie
     • Tove Jansson  Małe trolle i duża powódź
     • Astrid Lindgren  Dzieci z Bullerbyn
     • Anne-Cath. Westly  Sekret taty i ciężarówka

    

    

   Wiek 8 - 10 lat

   •  
    •  
     • Frances Hodgson Burnett  Tajemniczy ogród
     • Astrid Lindgren  Bracia Lwie Serce
     • Kornel Makuszyński  Szatan z siódmej klasy
     • Lucy M. Montgomery  Ania z Zielonego Wzgórza

    

   Wiek 10 - 12 lat

   •  
    •  
     • Astrid Lindgren  Ronja córka zbójnika
     • Ferenc Molnar  Chłopcy z Placu Broni
     • Jerzy Niemczuk  Opowieść pod strasznym tytułem
     • Sempe, Goscinny  seria o Mikołajku

   biblioteka-grafika2
                                     odejdź na dłużej od monitora,

                                     bo w bibliotece na Ciebie czeka
                             książka - prawdziwy przyjaciel człowieka!