Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZNIE SIĘ
24 LUTEGO 2021 r.

- Zasady rekrutacji do szkół podstawowych w roku szkolnym 2020-2021

- Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

- Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok 2021/2022 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html