Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

psycholog-radzi
Ogólnopolska Kampania Społeczna pn. "By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać"

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zachęcamy do obejrzenia, krótkich animowanych form filmowych dedykowanych uczniom szkół podstawowych.

--

 

 
Hejt - spot profilaktyczny Komendy Głównej Policji

Hejt jest zjawiskiem obecnym nie tylko w Internecie, ale i w życiu osobistym. Polega on na negatywnych i agresywnych komentarzach w Internecie lub wrogim odnoszeniu się do jakiś tematów lub osób. Z inicjatywy Komendy Głównej Policji został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców. Zachęcamy Państwa do obejrzenia spotu. 

 
Pedagog radzi

 

Baza numerów do instytucji wspierających dzieci i rodziców oraz informacje dla uczniów i rodziców w czasach nauki zdalnej na podstawie Poradnika MEN-u  ( https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol ) 

 

Drogi Uczniu!

Dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć. Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności. To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii. Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołą (np. telefonicznie) - poinformuj ją o swoich problemach. Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną.


Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:


1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:
   a. zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,
   b. zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki,
   c. pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,
   d. przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem - sprawdź działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi,
   e. jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.


2. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:
   a. zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,
   b. sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,
   c. uważnie czytaj polecenia - jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,
   d. odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,
   e. staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki


3. Systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności:
   a. sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,
   b. wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.


4. Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.


5. W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.


6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.


7. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.


8. Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.

Źródło: Poradnik MEN ( fragment)

 

 

Drodzy Rodzice!
Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkoły, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola - rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu - nabiera nowego znaczenia. Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły. Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia. Rodzicu,


1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.


2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:
   a. edukacja - będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),

   b. sport - w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,
   c. dom - to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,
   d. rozrywka - to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.


3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.


4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.


5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.


6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu - kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.


7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.


8. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się.


9. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.


10.Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w dalszej części poradnika, jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakietyedukacyjne


12.Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.


13.Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Źródło: Poradnik MEN ( fragment)

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE MŁODZIEŻ, RODZICÓW ORAZ SZKOŁĘ -     zobacz

 

 

 

 

 

 

 
Jak mądrze wspierać dzieci

2020 03 30 psycholog radzi

 

PSYCHOLOG RADZI...
Sytuacja w której się obecnie znaleźliśmy jest dla nas wszystkich trudna. Zostajemy w domu, staramy się ograniczyć swoje wyjścia z domu do minimum, a w tle ciągle słyszymy nowe doniesienia o koronawirusie. Tuż obok nas są nasze dzieci, które tak jak my doświadczają w tym czasie wielu trudnych emocji od strachu poprzez smutek, złość, niepewność, zniecierpliwienie i znudzenie. Ten strach jest zupełnie zrozumiały w obecnej sytuacji, ale też wymaga od nas rodziców szczególnego zaopiekowania się swoimi dziećmi.

JAK MĄDRZE WSPIERAĆ DZIECI?
1. Bądź spokojny - wyjaśnij dziecku sytuację w której się znaleźliśmy.

2. Sprawdź jakie informacje o koronawirusie docierają do Twojego dziecka - przygotuj sobie zestaw rzetelnych faktów, którymi mógłbyś się podzielić ze swoim dzieckiem. Jeśli dziecko zadaje Ci pytania, na które nie znasz odpowiedzi, typu: "Ile to jeszcze będzie trwało" albo "Czy wszyscy zachorujemy?" odpowiedz szczerze, że nie wiesz. To są przecież pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi.

3. Nazywaj i akceptuj emocje dziecka - stwórz przestrzeń do rozmowy na temat tego, co czuje Twoje dziecko.np. "widzę, że się boisz koronawirusa". Tak, to trudne. Opowiedz mi o swoim strachu.
Odpowiadaj na pytania dziecka i pozwól mu pytać.

4. Porozmawiaj z dzieckiem o tym jak sobie radzić z lękiem - opowiedz mu o tym, co Tobie pomaga ( np. czytanie książek , rozmowy z przyjaciółmi, oglądanie komedii). Sprawdź czego potrzebuje Twoje dziecko i co możecie zrobić wspólnie, by poradzić sobie z lękiem. Kiedy lęk ujrzy światło dzienne, traci swoją moc i można się nim zaopiekować.

5. Trzymaj się planu dnia - opracuj wspólnie z dzieckiem plan dnia (czas na naukę i odrabianie lekcji, czas "wolny od technologii", czas na zabawę, kontakt telefoniczny z przyjaciółmi czy kontakt "online").

6. Stwórz okazję do wspólnego spędzania czasu i szukania/podkreślania pozytywnych stron codzienności - wspólne posiłki, gry planszowe, czytanie książek, wygłupy, przytulanie oraz wyłapywanie dobrych, miłych chwil, podkreślanie ich znaczenia i pielęgnowanie wdzięczności.

7. Dbajcie o siebie nawzajem i bądźcie dla siebie dobrzy.

Bożena Gruźdź

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5