Szkola Podstawowa nr 11
Klasy integracyjne Drukuj

 

Naszym wspólnym zadaniem jest pozwolić dzieciom niepełnosprawnym
i sprawnym być RAZEM. Integracja w SP 11 istnieje od 1999r.

 

2016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-012016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-022016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-09  

Zapewnia ona:

 • klasy integracyjne skupiające dzieci zdolne, umożliwiając im wszechstronny rozwój;
 • dzieciom niepełnosprawnym możliwość wzrastania wśród swoich rówieśników i pod opieką specjalistów;
 • zaangażowaną i oddaną dziecku kadrę;
 • atrakcyjne zajęcia dydaktyczne prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania;
 • dwóch pedagogów podczas zajęć;
 • do 20 uczniów w klasie;
 • pełną akceptację;
 • spotkania i uroczystości oraz imprezy integracyjne wspólne z rodzicami.

2016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-032016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-042016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-052016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-062016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-072016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-08

   

 1. Do klasy integracyjnej przyjmuje się dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne.
 2. Dzieci posiadające opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną przyjmowane są do klasy integracyjnej w przypadku wolnych miejsc.
 3. Do klasy integracyjnej przyjmuje się dzieci niepełnosprawne, w przypadku których szkoła jest w stanie zapewnić odpowiednią pomoc i wsparcie, jakie wynika z orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, np.: wsparcie techniczne, pomoc psychologiczno - pedagogiczna.
 4. Do jednej klasy integracyjnej przyjmuje się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Przed przyjęciem dzieci niepełnosprawnych do klas integracyjnych Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zorganizowania spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami.

2016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-102016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-112016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-122016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-132016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-142016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-15