Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Szkola Podstawowa nr 11
Klasy integracyjne PDF Drukuj Email

 

Naszym wspólnym zadaniem jest pozwolić dzieciom niepełnosprawnym
i sprawnym być RAZEM. Integracja w SP 11 istnieje od 1999r.

 

2016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-012016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-022016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-09  

Zapewnia ona:

 • klasy integracyjne skupiające dzieci zdolne, umożliwiając im wszechstronny rozwój;
 • dzieciom niepełnosprawnym możliwość wzrastania wśród swoich rówieśników i pod opieką specjalistów;
 • zaangażowaną i oddaną dziecku kadrę;
 • atrakcyjne zajęcia dydaktyczne prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania;
 • dwóch pedagogów podczas zajęć;
 • do 20 uczniów w klasie;
 • pełną akceptację;
 • spotkania i uroczystości oraz imprezy integracyjne wspólne z rodzicami.

2016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-032016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-042016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-052016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-062016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-072016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-08

   

 1. Do klasy integracyjnej przyjmuje się dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne.
 2. Dzieci posiadające opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną przyjmowane są do klasy integracyjnej w przypadku wolnych miejsc.
 3. Do klasy integracyjnej przyjmuje się dzieci niepełnosprawne, w przypadku których szkoła jest w stanie zapewnić odpowiednią pomoc i wsparcie, jakie wynika z orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, np.: wsparcie techniczne, pomoc psychologiczno - pedagogiczna.
 4. Do jednej klasy integracyjnej przyjmuje się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Przed przyjęciem dzieci niepełnosprawnych do klas integracyjnych Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zorganizowania spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami.

2016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-102016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-112016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-122016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-132016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-142016-09-06- KLASY-INTEGRACYJNE-15