Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

- Obiady - miesiąc maj

WPŁATY ZA OBIADY, ZA MIESIĄC MAJ 2021 R.

120,00 zł - UCZEŃ

          

  • ZERÓWKA

obiad - 144,00 zł

całodzienne wyżywienie  225,00 zł

(za okres od 06.05 do 31.05.2021 r.)

Koszt jednego obiadu ucznia wynosi 8,00 zł.

Odpłatność za obiady za dany miesiąc wnosi się na rachunek bankowy szkoły

w terminie do 12.05.2021 r.

Opłata dotyczy uczniów klas I - III.

Bank Pekao Oddział Białystok

Nr konta 84 1240 5211 1111 0010 3556 9724

W tytule przelewu należy podać: nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko.