Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

1. Przewodniczący Rady Rodziców - Izabela Kryszeń
2. Zastępca Przewodniczący Rady Rodziców - Katarzyna Chilimoniuk
3. Sekretarz - Waldemar Boguszewski
4. Komisja rewizyjna:
   a. Anna Gradkowska
   b. Grzegorz Huszcza

 

 

 

Konto Rady Rodziców

67 1020 1332 0000 1402 0026 0596

Wpłaty na Radę Rodziców:

I dziecko - 50 zł

II dziecko - 30 zł

III dziecko zwolnione

-= Powrót do strony głównej =-