Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Szkola Podstawowa nr 11
Patron

Kornel Makuszyński

- zobacz informacje biograficzne
o patronie szkoły -

Decyzją Rady Pedagogicznej z dn. 20.10.1995r. podjęta została uchwała o nadaniu Szkole Podstawowej nr 11 w Białymstoku imienia Kornela Makuszyńskiego, osoby nierozerwalnie związanej z literaturą dziecięcą i młodzieżową. Dnia 18.05.96r. w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia i wręczenie sztandaru. Od tego dnia szkoła nosić będzie imię pisarza "ze słońcem w herbie i sercem na dłoni".
W "Bezgrzesznych latach" napisał on "I choćbyś miał w duszy tysiące zgryzot, a w sercu morze łez, znajdź jednak na jego dnie uśmiech". W tej podniosłej uroczystości oprócz uczniów i rodziców, pracowników szkoły, wzięli również udział liczni zaproszeni goście.
Od tego czasu tradycją stały się coroczne obchody Dnia Patrona SP11. Ich artystyczna oprawa zawsze nawiązuje do twórczości Kornela Makuszyńskiego. W imprezach tych chętnie uczestniczą też absolwenci szkoły. Poza tym w naszej szkole znajduje się sala poświęcona Patronowi, w której odbywają się Turnieje Wiedzy o Patronie.
Delegacja SP 11 uczestniczyła w Zjeździe Szkół Kornelowskich w Lipianach oraz we Wronkach.
Młodzież naszej szkoły często wyjeżdża na wycieczki do Zakopanego. Wśród licznych atrakcji jest zwiedzanie Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego. Ponadto tradycją jest także odwiedzanie grobu pisarza i jego żony na cmentarzu na Pęksowym Brzyzku.