Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Klasy dla dzieci z autyzmem

            W roku szkolnym 2008/2009 utworzyliśmy pierwszą w województwie podlaskim klasę dla dzieci z autyzmem. Obecnie istnieje dziewięć klas specjalnych dla dzieci autystycznych. Owe klasy w pełni wspierają rozwój uczniów poprzez stworzenie swoim podopiecznym odpowiednich warunków oraz środków dydaktycznych do nauki. Są one dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

Takie dzieci potrzebują specjalnych warunków do pracy, które szkoła im zapewnia. Klasy liczą od 2 do 4 uczniów i są pod opieką nauczyciela specjalisty, a także pomocy nauczyciela. Oprócz zajęć edukacyjnych mają zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z alternatywnych metod komunikacji, zajęcia z logopedą, psychologiem i terapię metodą Biofeedback. W związku z tym, że niektóre dzieci są na diecie w stołówce szkolnej istnieje możliwość podgrzania obiadu przyniesionego przez rodziców z domu. Mała ilość uczniów w klasie oraz zajęcia indywidualne z terapeutą pozwalają skupić się na potrzebach każdego dziecka.

Dzieci uczestniczą w uroczystościach organizowanych w szkole, wyjściach do teatru, kina, filharmonii czy na wycieczki. Organizowane są także zajęcia z uczniami z równoległych klas integracyjnych. Dzieci wspólnie wykonują różne zadania, uczą się pracy w grupach, uczestniczą w zabawach integrujących zespół klasowy. Odnoszą sukcesy biorąc udział w konkursach recytatorskich, plastycznych czy muzycznych. W klasach organizujemy imprezy okolicznościowe takie jak: wróżby andrzejkowe, spotkania opłatkowe, choinkę, dzień Babci i Dziadka, dzień Rodziny, dzień Dziecka i wiele innych.

            W ramach oferty opiekuńczo - wychowawczej uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.00. W świetlicy pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy i personelu wspomagającego. Po zajęciach uczniowie sprowadzani są do szatni i odprowadzani do świetlicy przez pomoc nauczyciela.

2016-02-18klasy-z-autyzmem-045401825 1847708257853582016-02-18klasy-z-autyzmem-045424056 18641149 n2016-02-18klasy-z-autyzmem-045459718 596861102016-02-18klasy-z-autyzmem-045524608 227400626602016-02-18klasy-z-autyzmem-20150422 0929552016-02-18klasy-z-autyzmem-20150608 1256182016-02-18klasy-z-autyzmem-20151005 1005032016-02-18klasy-z-autyzmem-20151005 1010432016-02-18klasy-z-autyzmem-20151005 1013352016-02-18klasy-z-autyzmem-20151019-01682016-02-18klasy-z-autyzmem-20151019-01792016-02-18klasy-z-autyzmem-20151019 1021172016-02-18klasy-z-autyzmem-20160112 1017012016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM028952016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM029012016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM029102016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM029232016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM029262016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM029302016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM029312016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM030142016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM030322016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM030332016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM030512016-02-18klasy-z-autyzmem-CAM030542016-02-18klasy-z-autyzmem-DSCF28102016-02-18klasy-z-autyzmem-IMG 05632016-02-18klasy-z-autyzmem-kl 12016-02-18klasy-z-autyzmem-kl 1e2016-02-18klasy-z-autyzmem-P10100762016-02-18klasy-z-autyzmem-P10100852016-02-18klasy-z-autyzmem-P10100972016-02-18klasy-z-autyzmem-P10101092016-02-18klasy-z-autyzmem-P10101132016-02-18klasy-z-autyzmem-WP 20150923 12 05 14 Pro2016-02-18klasy-z-autyzmem-WP 20150923 12 15 38 Pro2016-02-18klasy-z-autyzmem-WP 20150923 12 53 47 Pro2016-02-18klasy-z-autyzmem-WP 20150930 13 01 35 Pro2016-02-18klasy-z-autyzmem-WP 20150930 13 02 05i2016-02-18klasy-z-autyzmem-WP 20150930 13 07 09 Pro2016-02-18klasy-z-autyzmem-WP 20150930 13 17 44 Pro2016-02-18klasy-z-autyzmem-Zdjęcie02912016-02-18klasy-z-autyzmem-Zdjęcie03352016-02-18klasy-z-autyzmem-Zdjęcie03452016-02-18klasy-z-autyzmem-Zdjęcie10842016-02-18klasy-z-autyzmem-Zdjęcie13092016-02-18klasy-z-autyzmem-Zdjęcie1320

-= Powrót do strony głównej =-