Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Szkola Podstawowa nr 11
Promocja zdrowia - Współpraca z rodzicami PDF Drukuj Email
Spis treści
Promocja zdrowia
Projekt 2020 r. - Jedz zdrowo i kolorowo-warsztaty na wesoło
Projekt 2019 r. - ''Dla każdego coś zdrowego''
Warsztaty 'Zielona kraina'
WARSZTATY przygotowywania koktajli mleczno - owocowych
Szkolne talenty promują zdrowie
Projekt Z 11 bezpiecznie
Krajowy Certyfikat SzPZ
Zespół Promocji Zdrowia
Mocne strony szkoły
Współpraca z rodzicami
Współprca ze środowiskiem lokalnym
Projekt Szkoła/przedszkole przyjazne zdrowiu i aktywności fizycznej
Wiadomosci Archiwalne
Wszystkie strony

 

Informacje o współpracy z rodzicami:

W szkole istnieją następujące formy współpracy z rodzicami:

 • rodzice byli współzałożycielami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 11;
 • są członkami szkolnego Zespołu ds Promocji Zdrowia;
 • współtworzyli tematykę edukacji zdrowotnej (na podstawie ankiet dla rodziców, wypracowanych wspólnie z nauczycielami map tematycznych);
 • zostały odformalizowane relacje nauczyciel-rodzic;
 • zebrania z rodzicami były prowadzone metodą warsztatową, na których rodzice mieli możliwość wyrażania swoich opinii;
 • rodzice uczestniczyli w pogadankach z psychologiem, specjalistami od terapii uzależnień, pracownikami policji;
 • została utworzona Grupa Wsparcia dla rodziców;
 • rodzice mieli możliwość uczestniczenia w "dniach otwartych" (w tym uczniowie przyszłych klas pierwszych oraz ich rodzice);
 • rodzice posiadający odpowiednią wiedzę i kwalifikacje zostali włączeni do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej;
 • w szkole funkcjonowały tablice informacyjne dla rodziców, które zawierały treści dotyczące działań szkoły w kierunku realizacji tematyki zdrowotnej;
 • rodzice pomagali w realizacji bloków tematycznych np. w zakresie zdrowego odżywiania;
 • rodzice współorganizowali wycieczki, imprezy klasowe i szkolne (np. udział kabaretu "Widelec" w imprezie "Mam talent", uczestnictwo rodziców w "Sportowym Turnieju Rodzin");
 • uczestnictwo w spotkaniach ogólnoszkolnych i różnorodnych uroczystościach klasowych.