Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Szkola Podstawowa nr 11
Promocja zdrowia - Współprca ze środowiskiem lokalnym PDF Drukuj Email
Spis treści
Promocja zdrowia
Projekt 2020 r. - Jedz zdrowo i kolorowo-warsztaty na wesoło
Projekt 2019 r. - ''Dla każdego coś zdrowego''
Warsztaty 'Zielona kraina'
WARSZTATY przygotowywania koktajli mleczno - owocowych
Szkolne talenty promują zdrowie
Projekt Z 11 bezpiecznie
Krajowy Certyfikat SzPZ
Zespół Promocji Zdrowia
Mocne strony szkoły
Współpraca z rodzicami
Współprca ze środowiskiem lokalnym
Projekt Szkoła/przedszkole przyjazne zdrowiu i aktywności fizycznej
Wiadomosci Archiwalne
Wszystkie strony


 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

CEN w Białymstoku:

 • Współpraca z konsultantem metodycznym p. Jadwigą Czyżewską (wsparcie metodyczne, merytoryczne i motywacyjne w podejmowaniu działań).
 • Udział nauczycieli w proponowanych szkoleniach w ramach podejmowanych przez szkołę projektów.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

 • Udział przedstawicieli szkoły w Konferencjach Prozdrowotnych.
 • Współorganizowanie szkoleń i konferencji Szkół Promujących Zdrowie.
 • Udział w konkursach.

Komenda Policji w Białymstoku:

 • Spotkania z policjantami w poszczególnych klasach (0-VI).
 • Udział policji w realizowaniu bloków tematycznych.

              - "Bądź bezpieczny na drodze";

              - "Bezpieczeństwo" (imprezy cykliczne klas I-III);

 • Udział w konkursach organizowanych przez Komendę Policji w Białymstoku.

Rada Osiedla Sienkiewicza:

 • Współorganizowanie imprez zdrowotnych.

             - Dzień Dziecka;

             - Sportowy Turniej Rodzin;

             - Wiosenna Spartakiada Osiedla Sienkiewicza;

 • Akcje pomocy materialnej dla dzieci najuboższych.

             - zapraszanie uczniów na imprezy choinkowe, zakup paczek;

             - finansowanie obiadów;

             - finansowanie przyborów szkolnych i podręczników;

 • Udział przedstawicieli rady w uroczystościach szkolnych.

Sanepid:

 • Współrealizowanie programów zdrowotnych np. "Wolność oddechu- zapobiegaj astmie".
 • Współorganizowanie imprez i konkursów o tematyce zdrowotnej.

Zakład Energetyczny Białystok:

 • Współrealizowanie programów i przedsięwzięć mających na celu zapoznanie uczniów z bezpiecznym posługiwaniem się urządzeniami elektrycznymi- np. program "A, B, C bezpiecznej energii".

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie:

 • Aktualizacja wiedzy poprzez dostęp do nowoczesnych publikacji, którą zapewnia KOWEZ.

Polski Związek Logopedów:

 • Współorganizowanie akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych:

                 - działalność punktu konsultacyjnego w SP 11;

                 - koordynowanie akcji w woj. Podlaskim;

                 - umieszczenie informacji i podsumowania na stronie internetowej www.logopeda.org.pl;

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci:

 • Organizowanie akcji sprzedaży cegiełek wartościowych.
 • Pomoc w organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin ubogich oraz dzieci z problemami zdrowotnymi.

Schronisko dla Zwierząt:

 • Zbiórka karmy dla mieszkańców schroniska.
 • Zbiórka koców.

Monar:

 • Wspieranie działań profilaktycznych (szkolenia, konferencje, warsztaty).

Biblioteka Osiedlowa:

 • Współorganizowanie konkursów czytelniczych, plastycznych, fotograficznych.
 • Lekcje biblioteczne.
 • Spotkanie z autorami literatury dziecięcej.

Dom Pomocy Społecznej:

 • Uczniowie zaprezentowali przedstawienie dla pensjonariuszy.

Dom Dziecka:

 • Zbiórka maskotek.
 • Wizyty uczniów kl. VI (wspólne zabawy).

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku:

 • Zbiórka maskotek.
 • Przedstawienie przygotowane przez uczniów zaprezentowane dla chorych dzieci.

Poradnia Pedeagogiczno-Psychologiczna w Białymstoku:

 • Konsultacje i poradnictwo.
 • Prelekcje na zebraniach z rodzicami.