Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Szkola Podstawowa nr 11
Promocja zdrowia - Wiadomosci Archiwalne PDF Drukuj Email
Spis treści
Promocja zdrowia
Projekt 2020 r. - Jedz zdrowo i kolorowo-warsztaty na wesoło
Projekt 2019 r. - ''Dla każdego coś zdrowego''
Warsztaty 'Zielona kraina'
WARSZTATY przygotowywania koktajli mleczno - owocowych
Szkolne talenty promują zdrowie
Projekt Z 11 bezpiecznie
Krajowy Certyfikat SzPZ
Zespół Promocji Zdrowia
Mocne strony szkoły
Współpraca z rodzicami
Współprca ze środowiskiem lokalnym
Projekt Szkoła/przedszkole przyjazne zdrowiu i aktywności fizycznej
Wiadomosci Archiwalne
Wszystkie strony

 

II Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

Dnia 7 czerwca 2011 roku w naszej szkole odbyła się II Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Kilkanaście szkół i przedszkoli otrzymało certyfikat Szkół Promujących Zdrowie, nasza szkoła otrzymała go powtórnie.

            W czasie konferencji gościliśmy panią Katarzynę Stępniak - krajowego koordynatora Szkół Promujących Zdrowie i panią Jadwigę Czyżewską - wojewódzkiego koordynatora SPZ. Szkoła Podstawowa prezentowała "Rozwijanie umiejętności życiowych", inne placówki oświatowe również zaprezentowały swój dorobek w zakresie promocji zdrowia. W galerii umieściliśmy zdjęcia z konferencji.

W 1995r. nasza szkoła przystąpiła do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Pierwszym krokiem było powołanie szkolnego zespołu d/s promocji zdrowia. Szkolnym koordynatorem została wicedyrektor szkoły - Danuta Mieleszko.

Nauczyciele zostali przeszkoleni na warsztatach i kursach z zakresu edukacji zdrowotnej. Pomocą służył nam Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku w osobie konsultant Jadwigi Czyżewskiej.
Jako główny cel pracy szkoły przyjęto:
Działania na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych i rodziców.


Ślubowanie pierwszoklasistów


Biały dzień

Grupy pracują nad plakatem "Mlekolandii"
Od samego początku promocję zdrowia rozumiemy nie jako jednorazową akcję lecz ciągły proces, w którym podejmujemy wiele działań.

Na zajęciach szkolnych realizowane są bloki tematyczne
z zakresu:
1. higieny osobistej i otoczenia
2. żywności i żywienia
3. edukacji do życia w rodzinie
4. aktywności fizycznej, czasu wolnego i wypoczynku
5. profilaktyki uzależnień.

Nauczyciele stosują w swojej pracy z uczniami atrakcyjne metody, techniki i formy organizacyjne właściwe edukacji zdrowotnej:

1. "krąg odczuć"
2. "narysuj i napisz"
3. "burza mózgów"
4.  dyskusja
5.  odgrywanie ról
6.  gry i zabawy
7.  przedstawienie
8.  praca w grupach
9.  techniki Celestyna Freineta.

1. Nauczycielki: J.Bogucka, N. Chmielewska, D. Czekaj
i J. Krasowska podjęły się w swoich klasach innowacji pedagogicznej z zakresu promocji zdrowia.

2. Praca w klasach innowacyjnych zaowocowała powstaniem autorskiego "Programu nauczania edukacji zdrowotnej kl. I - III". Program ten napisany i realizowany był w roku szkolnym 2001/2002.

3. W 2000r. J. Bogucka i D. Czekaj zajęły II miejsce
w konkursie na scenariusz imprezy prozdrowotnej pt. "Wybierz życie bez tytoniu" - organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białymstoku.

Pociągiem zwiedzamy "Mlekolandię"

Sportowy Turniej Rodzin

"Dzień Zdrowia"


Lekcja w plenerze

 
8. W roku szk. 2003/2004 Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia opracował "Raport SP 11 - Szkoły Promującej Zdrowie", w którym została podsumowana 10- letnia działalność szkoły.
9. Swoją pracę i osiągnięcia prezentowaliśmy na wielu konferencjach na szczeblu kraju, województwa i miasta:
- III regionalne spotkanie szkół promujących zdrowie- Szczecin - październik 1994r - .J. Zabielska
- I Krajowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie "Co osiągnęliśmy, dokąd zmierzamy" - Leszno - listopad 1996r. " D. Mieleszko
- II Krajowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie "Nowe wyzwania"- Gdańsk- październik 1998r.- N. Chmielewska
- Konferencja przedstawicieli 3 województw "Miejsce wychowania w reformowanej szkole" - Białystok- grudzień 1998r.- J. Zabielska, D. Mieleszko, D. Czekaj, J. Bogucka,
N. Chmielewska, J. Krasowska
- Krajowa Konferencja nt. "Ocena jakości realizacji ścieżki edukacyjnej - edukacja prozdrowotna"- Cieszyn Śląski - październik 2002r. - B. Chodyniecka, D. Mieleszko.

Pływanie gondolami

Piknik rodzinny

Krajowa Konferencja nt. "Ocena jakości
realizacji ścieżki edukacyjnej
- edukacja prozdrowotna"

Otrzęsiny pierwszoklasistów w skansenie

 

 

WYNIKI DIAGNOZY.

Diagnoza przeprowadzona wiosną 2008 roku wykazała, że w naszej szkole należy zwrócić szczególną uwagę na propagowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania i znaczenia aktywności fizycznej oraz umiejętności współżycia w grupie.

We wrześniu Zespól Promocji zdrowia po analizie ankiet oraz dyskusji postanowił przyjąć na lata 2008/2011 problem priorytetowy " Podniesienie świadomości uczniów w zakresie zdrowego stylu życia, a w szczególności zasad prawidłowego żywienia i roli ruchu w życiu człowieka".

W latach 2008-2011 zostały zrealizowane następujące działania:

a. Systematyczne działania prozdrowotne:

 • realizacja ścieżki prozdrowotnej w klasach IV-VI;
 • zajęcia promujące zdrowe odżywianie na godzinach wychowawczych;
 • wspólne II śniadanie w klasach I-III dzieci i wychowawców;
 • owocowe i warzywne dni (w klasach I-III np. "Dzień surówkowy");
 • realizacja bloku "Zdrowe odżywianie w kl. I-III" na podstawie scenariuszy opracowanych przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego;
 • przeprowadzono w kl. I-ch cykl zajęć edukacyjnych "Mamo, tato wolę wodę";
 • szkoła przystąpiła do programów ogólnopolskich: "Mleko z klasą" i "Owoce w szkole";
 • przeprowadzono cykl zajęć na tematy dot. roli mleka i owoców w diecie dziecka;
 • propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu (nauka pływania, jazda na łyżwach, zajęcia w ramach SKS);
 • stołówka szkolna oferuje częściej owoce i jogurty na deser;
 • zapewniono zupę dla każdego ucznia;
 • sklepik szkolny wzbogacił ofertę o zdrowe produkty: owoce, surówki, wodę mineralną, jogurty;
 • woda mineralna dostępna w pokoju nauczycielskim i w dyżurce dla dzieci.

b. Imprezy promujące zdrowie :

 • co roku w szkole odbywa się impreza integracyjna "Wyprawa do zdrowej krainy": (marchewkowej, owocowej, mlecznej itp.);
 • coroczna impreza "Sportowy Turniej Rodzin" - z udziałem dzieci i ich rodziców;
 • coroczny turniej tańca dyskotekowego;
 • "Bieg po zdrowie" - impreza rekreacyjno-sportowa w okresie wiosennym;
 • coroczny turniej piłki nożnej i siatkowej w szkole (Walentynkowy i Mikołajkowy)
 • Jesienią roku 2010 Zespół Promocji Zdrowia realizował program "Tydzień Żytniego Chleba", mający zachęcić uczniów do sięgania po pieczywo razowe;
 • spartakiada osiedlowa "Razem weselej" - przy udziale administracji osiedla Sienkiewicza i dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli.

c. Konkursy i akcje:

 • konkurs coroczny "W zdrowym ciel zdrowe cielę" - dla kl. I-III;
 • konkurs dla kl. IV-VI dotyczący zdrowego odżywiania i znajomości piramidy żywieniowej;
 • klasowe prezentacje zdrowotne o żywieniu (dzieci w formie dramy promowały zdrowe nawyki żywieniowe);
 • coroczny konkurs inscenizacji pod hasłem: "Bądź zdrów";
 • udział w teatralnym przeglądzie miejskim pod hasłem: "Bądź zdrów";
 • akcja plakatowa na temat szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu;
 • realizacja programów: "Nie pal przy mnie, proszę" (kl. I-III) oraz "Znajdź właściwe rozwiązanie" (kl. IV-VI).     

d. Dodatkowe zajęcia propagujące zdrowe odżywianie i aktywność ruchową:

 • "Kuchcikowo" - zajęcia kulinarne propagujące zdrowe odżywianie dla kl. I-III;
 • popołudniowe zajęcia sportowe (siatkówka i piłka nożna) dla uczniów kl. IV-VI;
 • nowa propozycja spędzania przerw aktywnie (gra w tenisa stołowego i "piłkarzyki");

aerobik dla nauczycieli i pracowników szkoły prowadzony przez nauczycielkę
w-f w sali korekcyjnej.

Problem priorytetowy w roku szkolnym 2015/16