Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Szkola Podstawowa nr 11
Promocja zdrowia - Mocne strony szkoły PDF Drukuj Email
Spis treści
Promocja zdrowia
Projekt 2020 r. - Jedz zdrowo i kolorowo-warsztaty na wesoło
Projekt 2019 r. - ''Dla każdego coś zdrowego''
Warsztaty 'Zielona kraina'
WARSZTATY przygotowywania koktajli mleczno - owocowych
Szkolne talenty promują zdrowie
Projekt Z 11 bezpiecznie
Krajowy Certyfikat SzPZ
Zespół Promocji Zdrowia
Mocne strony szkoły
Współpraca z rodzicami
Współprca ze środowiskiem lokalnym
Projekt Szkoła/przedszkole przyjazne zdrowiu i aktywności fizycznej
Wiadomosci Archiwalne
Wszystkie strony

MOCNE STRONY

1. Dobry klimat społeczny w szkole

2. Wysoki stopień upowszechnienia koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie

3. Współpraca z rodzicami

4. Pozytywne zmiany w środowisku fizycznym szkoły

Ad. 1. W szkole panuje dobry klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i rozwojowi uczniów oraz pracowników, wspierający ich poczucie własnej wartości, sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, w tym rodziców oraz osób ze społeczności lokalnej.

Wszystkie grupy społeczności szkolnej posiadają satysfakcję ze szkoły oraz odczuwają wsparcie ze strony dyrekcji. Absolwenci utrzymują kontakt ze szkołą.

Atutem szkoły są dodatkowe, częste kontakty społeczności szkolnej podczas wspólnych wyjść, wyjazdów do teatru, opery, wycieczek, kuligów, spotkań integracyjnych na łonie natury.

W placówce jest dobra i otwarta komunikacja, każdy może zgłosić swoje pomysły, podkreśla się mocne strony i pracuje nad nimi, stawia się realne cele, zachęca do przekazywania informacji zwrotnych ze spotkań, warsztatów, zebrań. Zasadą jest stosowanie nagród i świętowanie sukcesów. Efektem tych działań było powstanie chóru nauczycieli, kabaretu nauczycieli, Stowarzyszenia Przyjaciół Jedenastki.

Ad. 2. Od momentu przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie powstało wiele opracowań metodycznych, w tym innowacji pedagogicznych, z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Nauczyciele nauczania początkowego realizowali innowację "Edukacja zdrowotna w nauczaniu początkowym" 1996/97, w 2001 r. opracowali "Program edukacji zdrowotnej w klasach I-III".

Zdobyte doświadczenia zostały opublikowane w zeszytach metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, w Białostockim Biuletynie Oświatowym oraz publikacjach KLANZY. Ponadto osiągnięcia szkoły prezentowane były podczas konferencji krajowych (w Lesznie, Gdańsku, Cieszynie) i wojewódzkich.

W roku 2012 szkoła prezentowała swoje doświadczenia w zakresie walki z otyłością w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

W 2011 roku szkoła była współorganizatorem II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie.

W roku 2012 w zeszytach ORE ukazał się artykuł na temat realizacji projektu "Wspólne śniadania w szkole'.

Dyrektorem szkoły jest certyfikowany edukator edukacji zdrowotnej, który przeprowadził wiele szkoleń członków rad pedagogicznych z zakresu tworzenia szkoły promującej zdrowie oraz publikował artykuły w metodycznej prasie lokalnej i krajowej.

Od 18 lat promocja zdrowia jest stałym, spójnym elementem programu szkoły.

Ad. 3. Istnieje wieloletnia, efektywna współpraca szkoły z rodzicami, współdziałanie w opracowaniu i realizacji przedsięwzięć, przykładem jest projekt "Z Jedenastką bezpiecznie". Podejmowane są również działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym (rada osiedla, dwa pobliskie przedszkola).

Ad.4.Warunki nauki i rekreacji w szkole są bardzo dobre. Przykłada się dużą wagę do organizacji zajęć ruchowych ,ich atrakcyjności, różnorodności i powszechności.

 Koordynator: Nadzieja Chmielewska