Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Integracja sensoryczna


Terapia zaburzeń integracji sensorycznej jest przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym, które mają trudności z codziennym funkcjonowaniem. Zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez "naukową zabawę". Są nią np. zadania na celność (wrzucanie różnych woreczków do kosza), wykonywane podczas delikatnego huśtania się na platformie. Przy tej okazji reguluje się zmysł równowagi i moduluje różnicowanie sensoryczne, wpływa na umiejętność planowania (propriocepcję). Podwrażliwość czy nadwrażliwość sensoryczną można zmniejszyć poprzez elementy masażu czy regulować dostarczając odpowiednią dawkę wrażeń zmysłowych. Motorykę dużą, planowanie działań i orientację w przestrzeni wspieramy np. torami przeszkód. Natomiast na motorykę małą wpłyniemy przy okazji różnych zadań manualnych, czy ćwiczeń na koncentrację, wytężających wzrok i pamięć.

Dzięki takiej przyjemnej zabawie zmniejszają się problemy dziecka w zakresie sprawności motorycznej, poprawia się integracja bodźców zmysłowych, wzmacnia układ nerwowy, będący bazą do rozwoju konkretnych umiejętności.

2018-10-25-intergracja-sensoryczna-IMG 75852018-10-25-intergracja-sensoryczna-IMG 75902018-10-25-intergracja-sensoryczna-IMG 75972018-10-25-intergracja-sensoryczna-IMG 76022018-10-25-intergracja-sensoryczna-IMG 76062018-10-25-intergracja-sensoryczna-IMG 76072018-10-25-intergracja-sensoryczna-IMG 76112018-10-25-intergracja-sensoryczna-IMG 7619