Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Nauczanie zdalne

- Informacje organizacyjne zdalnego nauczania

       

- Klasa 4ai         - Klasa 4bi         - Klasa 4c           - Klasa 4cs         - Klasa 4ds

- Klasa 5ai         - Klasa 5bi         - Klasa 5fs

- Klasa 6ai         - Klasa 6bi         - Klasa 6c           - Klasa 6d           - Klasa 6ds          - Klasa 6es

- Klasa 7ai         - Klasa 7bi         - Klasa 7c           - Klasa 7e           - Klasa 7es          - Klasa 7fs

- Klasa 8a          - Klasa 8bi

 

Pomoc PP w klasach 4-8

Rewalidacja 4-8

SKORZYSTAJ

- Edukacja_wczesnoszkolna   - Klasy 4- 6         - Klasy 7         - Klasy 8

 

Poprzedni tydzień