Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Dokumenty szkolne

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju SP 11

- pobierz w formacie pdf -

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

- pobierz w formacie pdf -


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

- pobierz w formacie pdf -


 

Szkolny zestaw programów nauczania.

- pobierz w formacie pdf -

 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE Z NAUCZYCIELAMI PRZEDMIOTU

- pobierz w formacie pdf -

 

Poradnik dotyczący wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim 

- pobierz w formaci pdf -

Poradnik dostępny jest również na stronie Podlaskiego Kuratorium Oświaty pod adresem:

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=4240

 

-= Powrót do strony głównej =-