Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Biblioteka szkolna
Spis treści
Biblioteka szkolna
Nasze działania
Lektury
Zajęcia biblioteczne
Cała Polska czyta dzieciom
Przydatne strony w sieci
Gazetka
Wszystkie strony

 

 Zrób sobie przerwę od telewizora,

biblioteka-grafika1

 

 

Biblioteka szkolna powstała wraz z utworzeniem Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku przy ul. Poleskiej 27. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej dotyczy książki J. Barteckiego "O nową organizację procesu nauczania" z roku 1980.
Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie - sala nr 36 - na pierwszym piętrze.

 

   zdjecia-nowej-biblioteki-P1130315   zdjecia-nowej-biblioteki-P1140340   zdjecia-nowej-biblioteki-P1140341   zdjecia-nowej-biblioteki-P1140345

 

Nauczyciele bibliotekarze, oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, prowadzą szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych (realizując program wychowawczo-profilaktyczny szkoły), zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Organizują konkursy, przygotowują gazetki, wystawki, kiermasze, loterie fantowe, uczestniczą w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych. Współpracują z nauczycielami i rodzicami uczniów, bibliotekami z innych szkół i Biblioteką Publiczną przy ul. Ciepłej 15.

Regulamin  biblioteki

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Wypożyczoną książkę trzeba szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie cztery książki, w tym jedną z wykazu lektur języka polskiego.
 4. Wypożyczoną książkę należy zwrócić w terminie do dwóch tygodni. Czytelnik przed upływem terminu może prosić o jego przedłużenie.
 5. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 6. Nie wolno wynosić z biblioteki żadnych książek bez zgody bibliotekarza.
 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić lub ofiarować inną (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek  800 : 1500

Wtorek          800 : 1500

Środa            800 : 1500

Czwartek       800 : 1500

Piątek            dzień wewnętrzny

 

 

Czytelnia

 

Czytelnia to sala z 18 miejscami czytelniczymi, 4 komputerami z dostępem do Internetu, bogatym księgozbiorem podręcznym i czasopismami. Tu znajduje się literatura fachowa dla nauczycieli i rodziców (metodyczna, pedagogiczna i psychologiczna). W czytelni, w ciszy i w spokoju, można odrobić pracę domową i przygotować się do lekcji, korzystając z albumów, czasopism, wydawnictw informacyjnych (słowników i encyklopedii), książkowych i multimedialnych.
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się pewne serie wydawnicze, takie jak: "Tajemnice zwierząt", "Encyklopedia geografii. Wielki atlas świata", "Tak żyli ludzie", "Wally poznaje historię świata" oraz czasopisma: "Kumpel" i "Victor Junior", "Kaczor Donald".

 

       czytelnia-obraz1  czytelnia-obraz2

 

Regulamin czytelni

 

 • Korzystanie z czytelni
  • Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
  • Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękoma i w zmienionym obuwiu.
  • W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
  • Korzystający z czytelni powinien wpisać się do "księgi obecności".
 • Korzystanie ze zbiorów
  • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
  • Z księgozbioru i czasopism należy korzystać tylko na miejscu, nie wolno wynosić ich poza czytelnię.
  • Czasopisma powinno się odnieść na ustalone miejsca.
  • Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 • Poszanowanie książek
  • Czytelnik zobowiązany jest do dbania o książki i czasopisma, z których korzysta.
  • Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesie, zaginać kartek, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia trzeba zgłosić bibliotekarzowi.
  • Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą przekazano opiece czytelników.
  • Troskę o ład i piękno czytelni powierza się czytelnikom.

 

Regulamin szkolnego centrum informacyjnego

 

 1. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni (data, nazwisko, imię, klasa).
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 5. Nie wolno wgrywać własnych programów, usuwać zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.
 6. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
 8. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

 

Godziny pracy czytelni:

 

Poniedziałek  800 : 1400

Wtorek          800 : 1400

Środa            800 : 1400

Czwartek       800 : 1400

Piątek            800 : 1400

 

Zbiory

W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej.

Czytelnikom oferujemy:

 • księgozbiór liczący ponad 17 tys. woluminów
 • zbiór 131 kaset wideo, 220 kaset magnetofonowych (wypożyczanych na lekcje i zajęcia świetlicowe), encyklopedie i słowniki
 • czasopisma dla uczniów i nauczycieli
 • dokumenty wewnątrzszkolne (Statut, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania)